Oferta dydaktyczna

REKRUTACJA 2021/2022

4 letnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej

Oddział M
Klasa matematyczna
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

- szeroka wiedza z przedmiotów ogólnych

- pogłębiona wiedza z matematyki, fizyki i języka angielskiego

- dobre przygotowanie do studiów na różnych uczelniach, zwłaszcza na kierunkach technicznych i ekonomicznych

 

Oddział Y
Klasa menedżerska
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

- szeroka wiedza z przedmiotów ogólnych

- pogłębiona wiedza z matematyki, geografii i języków obcych

- dobre przygotowanie do egzaminów oraz do studiów na uczelniach wyższych, zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych

 

Oddział J
Klasa językowa
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Przedmioty rozszerzone:
 • geografia
 • język angielski
 • język niemiecki
 
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

- szeroka wiedza z przedmiotów ogólnych

- pogłębiona wiedza z geografii oraz języków angielskiego i niemieckiego

- nauka języka francuskiego od podstaw

- dobre przygotowanie do egzaminów z języków obcych oraz do studiów na różnych uczelniach wyższych, zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych i filologicznych

Technikum 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej

Oddział F/I
Technik informatyk
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej,

- administracji sieciowymi systemami operacyjnymi,

- projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych,

- administracji bazami danych,

- programowania aplikacji internetowych.

 

Oddział B
NOWOŚĆ !!!         Technik programista
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

- tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnymi bazami danych,

- programowania aplikacji internetowych,

- tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,

- projektowania, programowania i testowania zaawansowanymi aplikacjami webowymi,

- projektowania, programowania i testowania aplikacjami desktopowymi,

- projektowania, programowania i testowania aplikacjami mobilnymi,

- tworzenia kodów programów i aplikacji w różnych językach programowania.

 

Oddział K
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (klasa K)
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka

W trakcie nauki w 5-letnik technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- przygotowania materiałów do druku,

- wykonywania prezentacji i publikacji multimedialnych,

- przygotowania stron www,

- obsługi programów graficznych (2D i 3D) oraz budowy maszyn drukarskich do druku cyfrowego.

 

Oddział V
Technik mechatronik
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

- Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

- Projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

- Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki.

 

Oddział P
Technik mechanik
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- programowania i obsługi maszyn CNC,

- wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,

- sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej z wykorzystaniem programów CAD/CAM,

- projektowania prostych obiektów mechanicznych,

- organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania , eksploatowania maszyn i urządzeń,

- wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.

 

Oddział E
Technik elektryk
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

W trakcie nauki w 5-letnim technikum elektrycznym młodzież uzyskuje wiedzę z zakresu:

- energoelektroniki,

- maszyn elektrycznych,

- elektroenergetyki,

- instalacji elektrycznych.

 

Oddział C
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

W trakcie nauki w 5-letnim technikum elektrycznym młodzież uzyskuje wiedzę z zakresu:

- montażu, naprawy oraz modernizacji instalacji i urządzeń ch/k,

- instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie,

- oceny stanu technicznego i konserwacji instalacji oraz urządzeń ch/k,

- dopasowania urządzenia do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń oraz warunków termicznych,

- instalacji zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów i systemów klimatyzacyjnych,

- dokonywania specjalistycznych pomiarów, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych.

 

Oddział S
Technik pojazdów samochodowych
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- budowy pojazdów samochodowych,

- diagnostyki pojazdów samochodowych,

- naprawy pojazdów samochodowych,

- obsługi pojazdów samochodowych.

Uczniowie posługują się nowoczesnymi technologiami stosowanymi w warsztatach

 

Oddział L
Technik logistyk
Program klasy: Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu,

- organizowania łańcuchów dostaw transportowych,

- zarządzania miejską logistyką,

- organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej.

3 letnia szkoła branżowa I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

ZAWÓD PRAKTYKI Przedmioty, za które przyznawane będą punkty
w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WARSZTATY SZKOLNE
lub ZAKŁAD PRACY
język polski
matematyka
język obcy
fizyka
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WARSZTATY SZKOLNE
lub ZAKŁAD PRACY
język polski
matematyka
język obcy
fizyka
ELEKTRYK WARSZTATY SZKOLNE
lub ZAKŁAD PRACY
język polski
matematyka
język obcy
fizyka
ŚLUSARZ WARSZTATY SZKOLNE
lub ZAKŁAD PRACY
język polski
matematyka
język obcy
fizyka
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WARSZTATY SZKOLNE
lub ZAKŁAD PRACY
język polski
matematyka
język obcy
fizyka
BLACHARZ SAMOCHODOWY ZAKŁAD PRACY język polski
matematyka
język obcy
fizyka
FRYZJER ZAKŁAD PRACY język polski
matematyka
język obcy
fizyka
ELEKTROMECHANIK ZAKŁAD PRACY język polski
matematyka
język obcy
fizyka

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.