Deklaracja dostępności WWW

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 1 Bochni im. Stanisława Staszica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej zs1.bochnia.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 Bochni
im. Stanisława Staszica
ul. Winadkiewicza 23
32-700 Bochnia
tel./fax: 14 612 26 03
e-mail: sekretariat@zs1.bochnia.pl
zs1.bochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-05 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotó;w publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • część załączników jest w postaci skanów
  • brak podwyższonego kontrastu, brak możliwości powiększania wielkości liter na stronie, brak focusa wokół elementów nawigacyjnych
  • brak struktury nagłówków w artykułach


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Węgrzyn
e-mail: sekretariat@zs1.bochnia.pl
Telefon: 14 612 26 03

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni przy ul. Windakiewicza 23 nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku dostępne od strony dziedzińca jest jednak pozbawione stopni – dostępne z poziomu terenu, na tym poziomie budynku znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora. W części budynku z halą sportową zainstalowana jest platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu szkolnym wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.