RODO

RODO - Polityka prywatności

05.09.2018

Polityka Prywatności

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica

ul. Windakiewicza 23

32-700 Bochnia

tel./fax: +48 14 612 26 03

email: sekretariat@zs1.bochnia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

(obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018,                poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych jest: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica, ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia do zrealizowania celów przetwarzania.
  1. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres nauki w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica, ul. Windakiewicza 23,                 32-700 Bochnia , a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
  1. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody.
  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe jej dotyczące przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.