Deklaracje dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 1 Bochni im. Stanisława Staszica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej zs1.bochnia.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 Bochni

  1. Stanisława Staszica
  2. Winadkiewicza 23

32-700 Bochnia

tel./fax: 14 612 26 03

e-mail: sekretariat@zs1.bochnia.pl

zs1.bochnia.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

część załączników jest w postaci skanów

brak podwyższonego kontrastu, brak możliwości powiększania wielkości liter na stronie, brak focusa wokół elementów nawigacyjnych

brak struktury nagłówków w artykułach

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Węgrzyn

e-mail: sekretariat@zs1.bochnia.pl

Telefon: 14 612 26 03

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni przy ul. Windakiewicza 23 nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wejście do budynku dostępne od strony dziedzińca jest jednak pozbawione stopni – dostępne z poziomu terenu, na tym poziomie budynku znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora. W części budynku z halą sportową zainstalowana jest platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu szkolnym wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.