XLVIII OLIMPIADA HISTORYCZNA

24.09.2021
Wpis może zawierać nieaktualne dane.

XLVIII Olimpiada Historyczna

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w XLVIII Olimpiadzie Historycznej. Szkolne eliminacje olimpiady składają się z:

 • części ustnej: odpowiedź na 3 pytania:
 • z zakresu podstawy programowej z historii dla szkół ponadpodstawowych (zakres rozszerzony),
 • z zakresu jednej z wybranych specjalności: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r., 6) historia parlamentaryzmu w Polsce, 7) historia regionalna,
 • z zakresu znajomości 3 wybranych lektur z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny.
 • części pisemnej: przygotowanie pracy na jeden z poniższych tematów:
 • starożytność:Rozważ wpływ religii na życie polityczne, społeczne i kulturalne starożytnej Grecji i Rzymu.
 • średniowiecze: Scharakteryzuj i oceń relacje kulturowe między Bizancjum, Arabami i Państwem Franków.
 • nowożytność: Scharakteryzuj genezę i oceń znaczenie rewolucji amerykańskiej.
 • historia XIX wieku: Rozważ czy powstanie krakowskie miało charakter rewolucji.
 • historia XX wieku: Scharakteryzuj postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1944/45-1956.
 • historia parlamentaryzmu w Polsce: Przedstaw rolę i znaczenie sejmów egzekucyjnych z lat 1562-1565 w procesie reformy państwa.
 • historia regionu: Przedstaw zakończenie II wojny światowej i pierwsze lata powojenne w Twoim regionie.

Zgłoszenia przyjmowane są przez nauczycieli historii do dnia 31 października. Szczegółowe informacje na temat olimpiady można znaleźć pod adresem: http://www.olimpiadahistoryczna.pl

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.