loading...

Ostatnie wiadomości

nowe samochody

logo

Dzięki staraniom Dyrekcji, nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bochni Szkoła w październiku br. otrzymała nieodpłatnie z Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  dziesięć pojazdów przeznaczonych do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodach technik mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Samochody marki: Opel Astra II, Kia Ceed, Fiat Stilo, Fiat Seicento, Fiat Panda. Uczniowie dzięki temu mogą ćwiczyć i zdawać egzaminy na kwalifikacje M.12 i M.18   w zawodzie posługując się pojazdami odpowiadającymi corocznie rosnącym  wymaganiom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Należy przypomnieć, że w kwietniu 2016 r. Szkoła również otrzymała samochody i motocykle, które zostały przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych w Warsztatach Szkolnych.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Wiesław Mucha

samochody

Konkurs Weltsprachen ABITUR

Konkurs Weltsprachen ABITUR

          W dniu 30.10.2018 w naszej szkole odbył się konkurs Weltsprachen ABITUR, w którym uczestniczyli uczennice i uczniowie klasy 3 j grupa II-ga – 13 osób, 3 uczennice z klasy 1my gr. I-sza, 2 uczennice z klasy 1 l gr. I-sza, 1 uczennica z klasy 1j oraz 1 uczeń z klasy 1e.

Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20-tu ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego:

 1. słownictwa
 2. zwrotów
 3. czytania ze zrozumieniem
 4. komunikacji
 5. gramatyki

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów.

Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Nagrody w konkursie                  

Uczniowie, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi ora z dyplomami laureata. Ponadto:

 1. każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa
 2. każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych
 3. każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora
 4. każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z różnych edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek)
 5. każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie
 6. biblioteka szkoły zgłaszającej więcej niż 50 uczniów otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów różnych klas sumują się).

Konkurs Weltsprachen ABITUR cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W poprzednim roku szkolnym w w/w konkursie brało udział 13 osób, a w tym już 20 osób
:)

Teraz czekamy cierpliwie na ogłoszenie wyników, które nastąpi w dniu 15.12.2018.

Alina Mirek

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – harmonogram głosowania

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – harmonogram głosowania

 

W dniu 15.11. (czwartek) odbędą się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie będą głosować na świetlicy według poniższego harmonogramu. I tura głosuje na początku lekcji, II tura po około 15-20 minutach od początku lekcji, III tura na około 15 minut przed zakończenie lekcji. Ze względu na konkurs, który odbywa się na świetlicy w godzinach 8:30-9:3 klasy, które wyznaczone zostały do głosowania na lekcję 9:10-9:55 głosują w salach, w których odbywają lekcję. Klasy, które w czwartek 15 listopada odbywają praktyki będą miały możliwość zagłosować we wtorek lub środę na lekcjach z opiekunami samorządu (p. Kamila Lis – Błąkała, p. Marcin Kwiatek: klasy 3G, 2H, 3H) oraz na lekcji wychowawczej (klasa 3A) i we wtorek na lekcji języka angielskiego (klasa 2A).

 

Lekcja I Grupa II Grupa III Grupa
9:10-9:55 2S głosuje w sali w której odbywa lekcje (kS) 4L głosuje w sali w której odbywa lekcje (O)

1MY (głosuje w sali w której odbywa lekcje) (Żu)

1J głosuje w sali, w której odbywa lekcje) (Zg)

10:00-10:45 2JM (Sr, St) 1S (O) 4S (Li)
11:00-11:45 3M (O), 3E (St) 4E (Li), 4F (Ja) 3RZ (Kx), 1K (Zg)
11:50-12:35 1F (Żu), 2F (kS), 2G (Li) 4T (Sn), 3S (Ww) 3K (Wk, Wp, #d3k)
12:40-13:25 1E (Li), 1A (Kx) 4K (Ww) 3P (Żu), 1H (F),
13:30-14:15 3J (Nw), 2E (St) 2F (Kw), 4PC (Da) 3I (Be, Kf), 4I (kS)
14:20-15:05 1 I (Sn), 1RT (Br, M) 1P (Gc) 2P (Kw), 1G (Ke)
15:15-16:00 2RT (Sn), 2K (Kw) 1L (Gc), 2L (Py) 3L (Bb)
16:05-16:50 2I (Kw)    

Lista kandydatów

Lista kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
którzy spełnili wymogi formalne:

1. Skowronek Marcin, klasa I E

2. Wojciechowska Ksenia, klasa II L

 

kandydaci

Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „DUET

UWAGA KONKURS !

 

W imieniu Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu – zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „DUET”.

 

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych. Konkurs jest dwuetapowy.

 

Etap wewnętrzny – szkolny przeprowadzany będzie 30 stycznia 2019

Etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:

- 26 lutego 2019     –   część pisemna

- 28 marca 2019 –      część ustna

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym - obowiązkowym jest język angielski.
Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki, francuski lub rosyjski.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie
http://pwsz-ns.edu.pl/ijo/wspolpraca/z-otoczeniem-spoleczno-gospodarczym/konkursy

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do pani Moniki Rozum lub pani Barbary Frasik
w terminie do 7 stycznia 2019 r.

Zebrania wywiadowcze

ZEBRANIA WYWIADOWCZE

W dniu 08 listopada 2018 r. o godz. 16:30 i 18.00 odbędą się zebrania wywiadowcze rodziców/prawnych opiekunów uczniów z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami.

O godzinie 16.30 spotkają się klasy pierwsze wszystkich typów szkół, klasy drugie liceum ogólnokształcącego i technikum, natomiast o godzinie 18.00 odbędą się spotkania klas trzecich liceum ogólnokształcącego i technikum, klas czwartych technikum oraz drugich i trzecich branżowej szkoły I stopnia.

Spotkania rozpoczną się o w/w godzinach od zebrania ogólnego z Dyrektorem Szkoły w nowej sali gimnastycznej.

Wszyscy nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach w czasie trwania zebrań będą do dyspozycji rodziców.

godzina 16.30

Lp. Klasa Wychowawca Sala
  I J mgr Frasik Barbara 21
  I MY mgr Sylwia Zajt 4
  II J M mgr Roma Florek 8
  I E mgr Kinga Kubas 5
  I F mgr Katarzyna Kadula 7
  I i mgr Renata Bednarek 9
  I K mgr Monika Zagórska - Kunat 10
  I L mgr Katarzyna Pajor 11
  I RT mgr Lidia Wołek 12
  I P mgr Kinga Węgrzyn 13
  I S mgr Kamila Lis- Błąkała 14
  II E mgr Małgorzata Świątek 16
  II F mgr Danuta Mroczek 22
  II i mgr Anna Turek-Cieśla 20
  II L mgr Dominik Pałka W17
  II RT mgr Barbara Satoła-Śliwa 1
  II P mgr Marek Pasula W22
  II S mgr Anna Olesińska 6
  I A mgr Agnieszka Malaca 2
  I G mgr Ewa Tomaśko czytelnia
  I H mgr Gabriel Klesiewicz 15

Zebranie klasy IIK odbędzie się 09.11 (piątek) o godz. 16:30 w sali nr 5.

Zebranie dla klasy IIIS odbędzie się w późniejszym terminie. 

godzina 18.00

Lp. Klasa Wychowawca Sala
  III J mgr Joanna Bieżychudek 9
  III M mgr Monika Rozum 6
  III E mgr Katarzyna Wojtyna 8
  III F mgr Romuald Makarewicz 4
  III i mgr Małgorzata Węgrzyn 7
  III K mgr Anna Pietras 11
  III L mgr Marcin Kwiatek 10
  III RZ mgr Jakub Wzorek W1
  III P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
  IV E mgr Justyna Jagielska 12
  IV F mgr Agata Janusz 15
  IV i mgr Edyta Kurtyka 16
  IV K dr Agnieszka Wojtoń 20
  IV L mgr Agnieszka Morawiec 21
  IV T mgr Katarzyna Stokłosa 22
  IV PC mgr Maria Duda-Przewrocka 19
  IV S mgr Konrad Kozłowski 17
  II A mgr Kinga Mirochna 1
  II G mgr Ewa Konieczna 2
  II H mgr Izabela Piękoś-Kierepka czytelnia
  III A mgr Stanisław Gryglewski w22
  III G mgr Rumer Alicja 5
  III H mgr Rafał Duda W17

 

 

Matematyka w technice

Szkolne eliminacje konkursu
Matematyka w Technice dla Technika

wygrał uczeń klasy 4F Hubert Rydz.

II etap konkursu odbędzie się w sobotę 08.12.2018r. o godzinie 11:30
w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.
Hubertowi życzymy powodzenia i trzymamy za niego kciuki!!!

matematyka

Wycieczka szkolna do Anglii i Szkocji

Wycieczka szkolna do Anglii i Szkocji

 

Wszyscy chętni uczniowie, którzy chcieliby odwiedzić Anglię i Szkocję mogą to zrobić w czerwcu. Zapraszamy na szkolną dziewięciodniową wycieczkę przez szlaki Wielkiej Brytanii.
TERMIN: 1-9 czerwiec 2019r.
PROPONOWANY PROGRAM:
DZIEŃ I: Wyjazd w godzinach porannych. Nocny przejazd do Anglii przez Niemcy, Belgię, Francję. DZIEŃ II: Przeprawa promem. Przyjazd do Canterbury, zwiedzanie: Katedra, Kościół św. Marcina, spacer po mieście. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ III: Śniadanie. Kolejnym punktem wycieczki będzie Oxford – spacer po mieście, przejście przez High Street, obok Trinity College, John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, Muzeum Historii Oxfordu. Po południu zwiedzanie Stratford- miasta Szekspira. Nocny przejazd do Szkocji.
DZIEŃ IV: Śniadanie. Zwiedzanie przepięknej stolicy Szkocji –Edynburga , zamku królewskiego wybudowanego na wygasłym wulkanie z przepięknymi witrażami w kaplicy św. Margaret, Starego Miasta, Królewska Mila. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ V: Śniadanie. Przejazd do Highland, tajemnicza Szkocja: zamki, jeziora i duch Williama Wallace’a, zwiedzanie: Fort William, Wodospady, Glencoe. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VI: Śniadanie. Zwiedzanie Stirling: Stare Miasto, kościół HolyRude, wizyta w Stirling Castel, wznoszącym się wysoko na skalistym wzgórzu. Przyjazd do Glasgow: George Square ze wspaniałą wiktoriańską zabudową i gotycką katedrą, jedyna duża świątynia, która przetrwała bez szwanku burzliwe czasy szkockiej reformacji, provond`s Lordship – średniowieczny dom, obecnie muzeum, w którym ponoć w 1566r zatrzymała się Maria Stuart. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VII: Śniadanie. Przejazd do Melrose: opactwo w Melrose zaliczane jest do jednych z pierwszych, które powstały na terenie Szkocji. Założone przez mnichów, a zniszczone w 839 r. przez Kenneth'a McAlpin'a, odbudowane w 1136 r. przez króla Dawida I. Następnie zobaczymy Mur Hadriana. Obiadokolacja. Nocleg w okolicy Londynu.
DZIEŃ VIII: Śniadanie. Przyjazd do Londynu, zwiedzanie: Buckingham Palace, ceremonia zmiany warty pod Pałacem Buckingham Parlament, Big Ben, White Hall, Downing Street, Trafalgar Square, National Galery. Nocny powrót do Polski.
DZIEŃ IX: Przyjazd do Polski.
Wszystkie informacje i zapisy – pan Paweł Wieciech

44787631 376526813089384 7978888181753839616 n

 

WIDOWISKO DUMY I RADOŚC

WIDOWISKO DUMY I RADOŚCI

Blisko 10 tys. uczniów z różnych stron Polski 19 października przemaszerowało przez Kraków, tworząc niepodległościowe "Widowisko Dumy i Radości". Wśród nich byli również reprezentanci Zespołu Szkół Nr1- uczniowie klasy 1MY.

Na czele tego wielobarwnego pochodu, zorganizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, szli ubrani w mundury uczniowie i uczennice klas wojskowych oraz przyszli stróżowie bezpieczeństwa narodowego.

Tuż za nimi - dzieci i młodzież zarówno w strojach nawiązujących do czasów, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, jak i do roku 1918, kiedy można już było cieszyć się z odzyskanej wolności. Uczniowie naszej szkoły nawiązali do historycznych postaci z prototypu gry planszowej Polski Piemont, która jest autorskim dziełem historyka- P. Marcina Kwiatka oraz uczniów z klas 3L i 4K.

Przemarsz poprzedziła Msza św., której przy ołtarzu polowym na Wawelu przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

W homilii zaznaczył on, że Polskę powinno się kochać, szanować i czcić zgodnie z IV przykazaniem, ponieważ jest ona naszą matką. Trzeba też się dla niej poświęcać, a czasem przelać dla niej krew.

- Podczas 123 lat niewoli wiele było pięknych postaci, dla których ojczyzna była świętością. Poświęcali się dla niej w imię wiary chrześcijańskiej - mówił metropolita krakowski, przypominając postaci Romualda Traugutta (ostatniego przywódcy powstania styczniowego) oraz św. Urszuli Ledóchowskiej.

- Romuald Traugutt został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Zanim wykonano na nim wyrok, ucałował krzyż oraz zdjęcia swoich bliskich, a zebrani nieopodal Cytadeli Warszawskiej ludzie śpiewali "Boże, coś Polskę" - mówił arcybiskup.

Zauważył również, że w czasach, gdy Polska była w niewoli, nie było urzędów, które by nas broniły. Był jednak Kościół katolicki, który przejął wiele zadań państwa, troszczył się o polskość i dawał ludziom nadzieję.

- Prośmy dziś Boga, by nie zabrakło ani jednego serca, które nie oddałoby dziś wszystkiego dla ojczyzny. Bo przynależenie do Polski musi być powodem do dumy i radości - stwierdził abp M. Jędraszewski.

mgr Sylwia Zajt

 kolaz

 

Sukcesy naszych sportowców

SUKCES NASZYCH SPORTOWCÓW

W dniu 3.10 w Łapanowie odbyły się zawody powiatowe w biegach sztafetowych dziewcząt i chłopców że szkół średnich. Do rywalizacji przystąpiło 5 reprezentacji dziewcząt i 6 reprezentacji chłopców. Nasi zawodnicy zdobyli 1 miejsce i awansowali do zawodów wojewódzkich. Dziewczęta ukończyły rywalizację na 4 pozycji

Zawody wojewódzkie odbyły się 10.10 w Nowym Targu. Do zawodów zgłosiło się 26 ekip z województwa małopolskiego. Nasza reprezentacja ukończyła rywalizację na 3 miejscu po zaciętej walce aż do ostatniej zmiany. Jest to duży sukces naszych uczniów w ostatnich latach.

2

Skład naszej reprezentacji
1. Bochenek Damian 2P
2. Pawłowski Filip 1E
3. Dziadowiec Konrad 4L
4. Pagacz Piotr 3P
5. Mazurek Filip 2F
6. Szewczyk Przemysław 2F
7. Matlęga Krzysztof 2RT
8. Michał Kamil 1RT
9. Tarlaga Dominik 1RT
10. Krzak Piotr 1K
11. Urbański Mateusz 2E
12. Kamiński Daniel 3H
Zawodnicy rezerwowi
1. Jonik Piotr 3K
2. Chlebek Bartłomiej 4E.
Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku.

mgr Piotr Węgrzyn

zawody

 

 

Fit Bite - spotkanie klasy 1E z dietetykiem

Fit Bite – spotkanie klasy 1E z dietetykiem

W dniu dzisiejszym podczas godziny wychowawczej klasa 1E spotkała się z przedstawicielką firmy Fit Bite Catering Dietetyczny panią mgr Pauliną Dobrowolską, która wygłosiła wykład na temat: „Zdrowe żywienie – czy takie straszne i skomplikowane?”. Pani Dietetyk poruszyła tematy związane z odpowiednim odżywianiu nastolatków, doborze składników pokarmowych oraz omówiła piramidę zdrowego żywienia. W kolejnej części wykładu uczniowie poznali 5 zasad zdrowego odżywania oraz dowiedzieli się czemu picie wody jest tak bardzo ważne. Dowiedzieliśmy się również z jakich produktów czerpać węglowodany, białka i tłuszcze, oraz dlaczego unikać tłuszczy trans, akrylamidów i cukru. Na koniec pani Dietetyk opowiedziała jak należy mądrze czytać etykiety produktów i odpwiedziała na pytania uczniów. Mimo, że temat był poważny, wykład przebiegł w miłej i sympatycznej atmosferze.

Spotkanie było częścią cyklu spotkań w ramach projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

 

www.facebook.com/dietetykDobrowolska

http://fitbitecatering.pl/

 

fitbit

 

 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

15 listopada 2018 r. odbędą się w naszej szkole wybory nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W związku z tym informujemy, że od dnia 22 października do dnia 6 listopada można zgłaszać nazwiska kandydatów ubiegających się o pełnienie tej funkcji. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 kandydować mogą uczniowie klas 1-3 technikum oraz 1-2 liceum ogólnokształcącego. Kandydat powinien osiągać pozytywne wyniki w nauce, w poprzednim roku szkolnym posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać poparcie przynajmniej 50 uczniów udokumentowane podpisami (Regulamin Samorządu Uczniowskiego, §3 pkt. 4.). Kandydatów zgłaszać można w bibliotece szkolnej. Zgłoszenie, wraz z informacją potwierdzającą zgodę na kandydowanie, powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, klasę, nazwisko wychowawcy, oraz podpisy osób popierających kandydaturę (wraz z klasami do których osoby te uczęszczają). Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi do dnia 7 listopada. Karty, na których można zgłaszać kandydatów znajdują się w bibliotece. Uczniowie, którzy odbywają praktyki w dniu 15 listopada będą mieli możliwość zagłosować we wcześniejszym terminie o którym poinformujemy później.


mgr Marcin Kwiatek

Szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego - część II

II część szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego

19 października br. odbyło się szkolenie dla uczniów klas technik mechanik samochodowy oraz mechanik samochodowy branżowej szkoły z zakresu lakiernictwa samochodowego. Szkolenie trwało 4 godziny i było kontynuacją szkolenia z dnia 10 września. Podczas szkolenia uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania nowych technik lakierniczych. Szkolenie prowadziła firma PROFIX.

 

mgr Piotr Janiczek

szkolenie1

 

 

wycieczka naukow-techniczna klasy 4E dzień 2

4E na energetyczno - technicznym szlaku - dzień drugi

 

Drugi dzień wycieczki przywitał wszystkich słońcem. Po sytym śniadaniu i godzinnej jeździe busem, uczniów czekała poranna gimnastyka - wyjście schodami na szczyt Szczelińca Wielkiego. Po odpoczynku i zejściu na parking wyruszyliśmy w dalszą podróż do Kopalni węgla w Nowej Rudzie, gdzie cześć z uczniów postanowiła zatrudnić się w kopalnii w charakterze elektryków... pozostała część wolała pracować jako miodziarze przy tzw. ulach (ul - gónicza toaleta).
Pełni humoru i wrażeń wracamy do Bochni, aby jutro z samego rana uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

mgr inż. Gabriel Klesiewicz

 

Fotoram.1

wycieczka naukow-techniczna klasy 4E

4E na energetyczno - technicznym szlaku

 

W dniach 17-18 października uczniowie klasy 4E uczestniczą w wycieczce naukowo - technicznej, podczas której zwiedzają m.in. Elektrownię i Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych oraz Kopalnię Złota i Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku.Opiekunami podczas wycieczki są panowie mgr inż. Gabriel Klesiewicz oraz mgr Rafał Duda. Pierwszy dzień wycieczki upłynął pod znakiem złotej polskiej jesieni i wielu atrakcji.... czekamy na relację z dnia drugiego. 

 Fotoram.7

 

lotab

Liceum Ogólnokształcące

Zobacz profile klas.

technikumtab

Technikum

Zobacz jakie kierunki mamy w ofercie edukacyjnej.

zsz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zobacz jak wiele zawodów mamy do zaoferowania.