MKZ II - zajęcia on-line

MKZ II - informacja o projekcie 20/21

23.08.2021

fe_pr_malopolska_ue.png

logo chmura edukacyjna

Od października 2020 r. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie o nazwie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Nr projektu: RPMP.10.02.03-12-0490/16.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

W ramach projektu część "zawodowa" odbywać się będą zajęcia on-line.

Komponent zawodowy „Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II” skierowany jest do uczniów klas II-IV technikum.

Realizowany będzie w 2 obszarach tematycznych:

  • obszar elektryczno-elektroniczny,
  • obszar mechaniczno-mechatroniczny.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - obszar mechaniczno-mechatroniczny
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - obszar elektryczno-elektroniczny

 

Planowy termin rozpoczęcia zajęć:

Obszar elektryczno-elektroniczny: 13.10.2020 r. (wtorek 9:15-10-45)

Obszar mechaniczno-mechatroniczny: 16.10.2020 r. (piątek 7:30-9:00)

 

Zajęcia odbywać się będą średnio 2 razy w miesiącu.

Od 03 września br. trwa rekrutacja do projektu.

 

Zainteresowane osoby udziałem w projekcie proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego (zał. 1) wraz oświadczeniem (zał. 2) w sekretariacie na warsztatach do 02.10.2020 r.

MKZ II 5. edycja 20/21 - Regulamin rekrutacji

 

dokumenty zgłoszeniowe

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

dokumenty uczestnika (data pierwszych zajęć uczestnika)

Zał. 4. Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie.

Zał. 5. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO) 

Zał. 6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody/ braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

Zgoda RODO - profil Portalu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - wzór

 

wzór protokołu rekrutacji

Zał. 3. Protokół rekrutacyjny - wzór

 

Beneficjent:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Partner projektu:

Powiat Bocheński

logotyp-powiat-bochenski-pb-logo-male.jpg

Realizator:

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.