MKZ II - warsztaty

MKZ II - NWL 17/18 - 2 edycja

23.08.2021

fe_pr_malopolska_ue.png

„Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II”

naukowe warsztaty letnie

Uczniów technikum klas I, II i III zapraszamy do uczestnictwa w II edycji naukowych warsztatów letnich
przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
w ramach projektu
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
(Edycja II, rok 2017/2018)

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zajęcia dydaktyczne realizowane na uczelniach w ramach naukowych warsztatów letnich przeprowadzone zostaną w następujących obszarach tematycznych:
 budownictwo – obszar koordynowany przez Politechnikę Krakowską;
 język angielski zawodowy – obszar koordynowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
 żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 turystyka - obszar koordynowany przez Wyższą Szkołę Turystki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej;
 mechaniczno-mechatroniczny - obszar koordynowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 elektryczno-elektroniczny- obszar koordynowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

 

II edycja naukowych warsztatów letnich odbędzie się w dniach:

- 24-29.06.2018 roku dla obszarów:

  • język angielski zawodowy,
  • środowisko,
  • żywność,
  • budownictwo,
  • turystyka,
  • mechaniczno-mechatroniczny,
  • elektryczno-elektroniczny;

Naukowe warsztaty letnie realizowane będą w dni przypadające od poniedziałku do piątku. Ramowy program naukowych warsztatów letnich stanowi Załącznik nr 10 niniejszego regulaminu. Lider projektu zastrzega sobie, iż ramowy program może ulec zmianie.

Podczas naukowych warsztatów letnich realizowane będą zajęcia dydaktyczne w oparciu o program warsztatów ustalony przez uczelnie odpowiedzialną za dany obszar tematyczny tj. 25 godzin lekcyjnych dla każdej grupy z danego obszaru tematycznego oraz program naukowy zgodny z danym obszarem tematycznym (w dni przypadające na poniedziałek, worek, środę i czwartek - godziny popołudniowe).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin naukowych warsztatów letnich

 

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2. Zgoda RODO

Zał. 5. Deklaracja uczestnictwa

Zał. 6. Oświadczenie uczestnika (akt.)

Zał. 7. Zakres danych osobowych RODO

Zał. 8. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (akt.)

Zał. 9. Oświadczenie wizerunek

 

Uwaga: Załączniki 5,6, 7 i 9 powinny zostać złożone wyłącznie przez osoby, które nie uczestniczyły do tej pory w żadnej z form wsparcia w projekcie tj. zajęcia online, naukowe warsztaty weekendowe, letnie. Dokumenty te są podstawą kwalifikowalności wydatków w projekcie jak również podstawą przygotowania dokumentacji sprawozdawczej w trakcie realizacji projektu.

 

Program naukowych warsztatów letnich

Program NWL

 

Dokumenty Komisji Rekrutacyjnej

Zał. 3. Protokół oceny

Zał. 4. Lista kandydatów

 

 

 

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.