MCHE

MCHE - informacja o projekcie 17/18

21.10.2017

fe pr malopolska ue


logo projektu unijnego małopolska chmura edukacyjna

Informacje o projekcie

Projekt pt. "Małopolska Chmura Edukacyjna - nowoczesne techniki informacyjno- komunikacyjne w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni", realizowany jest w ramach 10 OSI PRIORYTETOWEJ WIEDZA I KOMPETENCJE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODDZIAŁANIE 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA (Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa).

Od października 2017 r. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie o nazwie "Małopolska Chmura Edukacyjna".

Przedsięwzięcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne na terytorium województwa małopolskiego.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

Zajęcia on-line i koła naukowe

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia on-line i ćwiczenia w grupach w ramach działalności kół naukowych.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z zakresu matematyki, języka angielskiego, informatyki i fizyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania.


Projekt jest kierowany do uczniów: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich LOklas drugich i trzecich Technikum.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji.

Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych. Zaplanowano także wyjazdy uczniów na zajęcia na uczelnię.

Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 60 uczniów/uczennic.

Realizacja projektu

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie, czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:
1. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
5. Przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
6. Wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.

To innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

Grupy

W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

1 grupa zajęć on-line j. angielski - 15 uczniów/uczennic

oraz

1 grupa koła naukowego j. angielski - 8 uczniów/uczennic i 1 grupa koła naukowego matematyka 8 uczniów/uczennic;

TECHNIKUM:

3 grupy zajęć on-line (matematyka - 15 uczniów/uczennic, język angielski - 15 uczniów/uczennic, infornatyka - 15 uczniów/uczennic)

oraz

4 grupy kół naukowych (matematyka, język angielski, informatyka, fizyka; po 8 uczniów/uczennic);

Zakłada się, że większość uczniów/uczennic będzie uczestniczyć w zajęcia on-line i kołach naukowych jednocześnie.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI

Karta zgłoszeń zał. 1 (LO), zał. 2 (Technikum)

logotyp powiat bochenski pb logo male

Beneficjent: Powiat Bocheński.

Realizator Projektu: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Windakiewicza 23.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.