Warsztaty ZS Nr 1

im. Stanisława Staszica w Bochni

||||| 0 I Like It! |||||

Praktyki zawodowe 2012/2013

Miesięczne praktyki zawodowe uczniów z klas technikum naszej szkoły (Technik Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Informatyk). w roku szkolnym 2012/2013 odbyły się w październiku. Z pierwszym dniem grupa 95 uczniów naszej szkoły rozpoczęła miesięczne praktyki zawodowe w firmach znajdujących się na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Praktyki zawodowe odbyły się na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy.

Praktyki zawodowe dla uczniów średnich szkół technicznych odbywają się w wymiarze 4 tygodni, zgodnie ze szkolnym planem nauczania oraz opracowanym na każdy rok szkolny harmonogramem praktyk.

Przed podpisaniem umów o praktykę zawodową uczniów szkoły średniej zawodowej typowane są zakłady pracy, z którymi szkoła podpisuje umowy o praktykę zawodową.
W czasie trwania praktyki wizytowany jest ich przebieg, prowadzone są rozmowy z opiekunami praktyki, uzgadniane są oceny praktyk.
Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu prowadzi rzetelnie i na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu wypełniając realizację programu praktycznej nauki zawodu.
Praktyczna nauka zawodu kończy się wystawieniem oceny przez zakład pracy po odbyciu miesięcznej praktyki zawodowej.
Przez okres 4 tygodni technicy mechanicy odbywali praktyki w firmach Stalprodukt Wamech Sp. z o.o., Małopolskiej Wytwórni Maszyn Sp. z o.o., Arcom Sp. J. oraz w zakładzie produkcyjnym Igloo. Przyszli mechanicy samochodowi praktykę zawodową realizują w specjalistycznych stacjach diagnostyki samochodowej, stacjach obsługi i naprawy samochodów.

Lp.

Miejsce odbywania praktyki

Adres firmy

1

Auto-Centrum COLD Sp. J. ul. Brzeska 40, 32-700 Bochnia

2

Auto-Serwis Grzegorz Chudzicki Grodkowice 5, 32-015 Kłaj

3

DA Centrum Artur Drabik 32-420 Gdów 864

4

F.U.H. “AUTO-HAL: Andrzej Zając ul. Brzeska 56, 32-700 Bochnia

5

F.U.H. Piotr Put Wśnicz Mały 102

6

Litwiński -T.S.B. Tęgoborze 160, 33-312 Tęgoborze

7

Mechanika Samochodowa Remonty i Naprawy Bieżące Samochodów Krajowych i Zagranicznych Andrzej Szczurek Gierczyce 69,

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PAVLO” Wolak Paweł Łąkta Górna 232, 32-731 Żegocina

9

PT HiU Tomasz Szot ul. Brzeska 26, 32-700 Bochnia

10

Stacja Obsługi Samochodów Sklep Motoryzacyjny Jan Nalepka ul. Bocheńska 28, 32-720 Nowy Wiśnicz

12

Trojak Bosch Service ul. Brzeźnicka 69, 32-700 bochnia

13

Warsztat Samochodowy Piotr Ślusarczyk ul. Parkowa 1, 32-700 Bochnia

14

Z.U. H. AUTOREM” Jan Styczeń 32-709 Drwinia 181,

15

Z.U.MP AUTO-SERWIS Łapczyca 480