Absolwenci przystępujący do egzaminów poprawkowych w Sesji 1.: styczeń-luty 2019 r. proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu odebrania informacji o miejscu i czasie przeprowadzania egzaminu.


Informacja dla zdającego                                                                       check

Informacja dla zdającego (absolwent)

Informatory 2012

Deklaracja przystąpienia (druk)

Sposoby dostosowanie form i warunków

Harmonogram ogólny

Terminarz egzaminów ogólny

Wykaz olimpiad zwalniających 2018/2019

Zasady wglądu do pracy

Wgląd do pracy (druk)

Weryfikacja sumy punktów (druk)

Odwołanie (druk)

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU