Absolwenci przystępujący do egzaminów poprawkowych w Sesji 1.: styczeń-luty 2019 r. proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu odebrania informacji o miejscu i czasie przeprowadzania egzaminu.