TECHNIK PROGRAMISTA

Uczeń zdobywa wiedzęi umiejętności w zakresie:

1. Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych i stron www

2. Programowania aplikacji internetowych

3. Tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią

4. Projektowania, programowania i testowania aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych.

Baner Programista 3 w min