TECHNIK MECHATRONIK - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

mech

Informacja dodatkowe:

 • wyjazdy na Międzynarodowe Targi „Automaticon” w Warszawie,
 • udział w zajęciach w Akademii Górniczo – Hutniczej na wydziale mechatronicznym,
 • wizyty studyjne w firmach zajmujących się automatyką przemysłową,
 • stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja 1:
  ELM.03. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Kwalifikacja 2:
  ELM.06. – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania, konserwowania, użytkowania naprawy urządzeń mechatronicznych,
 • projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych,
 • obsługi i programowania sterowników PLC,
 • obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych

 Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
 • serwisach samochodowych, sprzętu RTV i AGD,
 • zakładach produkujących i serwisujących sprzęt mechatroniczny,
 • firmach zajmujących się programowaniem sterowników przemysłowych PLC i CNC,
 • przemyśle elektromaszynowym, samochodowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych   

15.05


Plakat mechatronik kopia 1


Mechatronika2