Technik chłodnictwa 750x100px

JEDYNY TAKI KIERUNEK
W POWIECIE BRZESKIM I BOCHEŃSKIM
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

W toku kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji uzyskuje się wiedzę i umiejętności z obszaru: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, termodynamiki, automatyki, montażu elementów mechanicznych i elektrycznych.
Uzyskanie kwalifikacji (EE.15 i EE.16) pozwala na wykonywanie zadań zawodowych związanych z obsługą i montażem urządzeń i układów chłodniczych w zakresie: montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
• oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
• obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
• naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
• organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
• demontażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła