Poniżej znajdują się HARMONOGRAMY ZAJĘĆ do projektu pt. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Zajęcia on-line w II okresie (2018)


Obszar mechaniczno-mechatroniczny - harmonogram


Obszar elektryczno-elektroniczny - harmonogram