Procedury związane z bezpieczeństwem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w związku z pandemią

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa ZS nr 1 (egzamin)

Wejścia-wyjścia na egzamin


Harmonogramy część praktyczna (model d)

Model d - E.24, EE.26, AU.32 - 21 czerwca 2021 r.

Uwaga: model d kwalifikacje 3-literowe SPL.01 (pp2019)

 

Harmonogram część pisemna

22 czerwca 2021 r.

2021_sesja2_harmonogram_pisemny

 

Harmonogram cześć praktyczna (model dk, w, wk)

Model dk, w, wk - 23 czerwca - 8 lipca 2021 r. 

część praktyczna - AU.54 (26.06, 28.06 dk 180 min. 9:00, 15:00) - sala W9

część praktyczna - EE.05 (24.06, 25.06, 26.06 w 180 min. 9:00, 15:00) - sala W15

część praktyczna - EE.08 (28.06, 29.06, 30.06, 01.07 wk 150 min. 8:00, 12:3017:00) - sala 17

część praktyczna - MG.12 (24.06 w 120 min. 8:00, 12:00, 16:00) - sala S26

część praktyczna - MG.18 (24.06, 25.06 w 120 min. 8:00, 12:00, 16:00) - sala W21

część praktyczna - MG.19 (24.06, 25.06, 26.06 w 120 min. 8:00, 12:00, 16:00) sala W18/W20

część praktyczna - MG.20 (24.06 w 120 min. 8:00, 12:00, 16:00) - sala W14 

część praktyczna - EE.09, E.14 (25.06 dk 150 min. 8:00, 12:00, 16:00) - sala 6

część praktyczna - MG.44 (29.06 dk 120 min. 8:00, 12:00, 16:00) - sala W9

 


Informacja dla zdającego                                                                       check

Informatory 2017 (CKE)

Załącznik 3 Deklaracja dla zdającego (druk)

 

Harmonogram egzaminów ogólny

 

Wglądy do pracy - uwaga - Rozdział 9. Informatora uchylony zarządzeniem Dyrektora CKE nr 843.

Załącznik 12 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Załącznik 12a Wniosek o weryfikację sumy punktów (druk)

Załącznik 21 Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej (druk)

 

Sposoby dostosowanie form i warunków 2017 (CKE)

Wykaz olimpiad zwalniających 2019/2020 (CKE)


MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU w sesji 2. (CKE)
MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU w sesji 2. (CKE)