COVID-19 procedury bezpieczeństwa


aktualizacja [2020-08-24]

Harmonogram część pisemna

12 stycznia 2021 r.

(2021_sesja1_harmonogram_pisemny - szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie październik/listopad)

 

Harmonogramy część praktyczna

Model d - AU.32, EE.26, MG.43  - 11 stycznia 2021 r.

Model dk, w, wk - 13 stycznia - 19 lutego 2021 r. 

(część praktyczna - AU.55 - szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie październik/listopad)

(część praktyczna - EE.09 - szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie październik/listopad)

(część praktyczna - MG.44 - szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie październik/listopad)

 


Informacja dla zdającego                                                                       check

Informatory 2017 (CKE)

Deklaracja przystąpienia (druk)

Sposoby dostosowanie form i warunków (CKE)

Harmonogram egzaminów ogólny

Wykaz olimpiad zwalniających 2019/2020 (CKE)

Zasady wglądu do pracy

Wgląd do pracy (druk)

Weryfikacja sumy punktów (druk)

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej (druk)

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU (CKE) -  brak

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU (CKE) - brak