Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 r.

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie zapewnia

biologia

linijka

kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

fakultatywnie

obowiązkowo

 

obowiązkowo

Zdający

Zdający

 

szkoła

chemia

linijka

kalkulator prosty**

karta wybranych tablic chemicznych

fakultatywnie

obowiązkowo

 

obowiązkowo

zdający

 

zdający

szkoła

fizyka

linijka

kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

fakultatywnie

obowiązkowo

 

obowiązkowo

zdający

 

zdający

szkoła

geografia

linijka

kalkulator prosty**

lupa

obowiązkowo

obowiązkowo

fakultatywnie

Zdający

Zdający

 

zdający

historia Lupa fakultatywnie zdający
historia sztuki lupa fakultatywnie zdający
informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny obowiązkowo szkoła
Język łaciński i kultura antyczna Słownik łacińsko-polski obowiązkowo szkoła

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty**

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo obowiązkowo obowiązkowo obowiązkowo

zdający

zdający

zdający

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty** fakultatywnie zdający

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.