1001250 ksiazki 657 323

 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZCZONY JEST W DALSZEJ CZĘŚCI TEGO ARTYKUŁU

Giełda podręczników, na której będzie można zakupić wymienione poniżej woluminy odbędzie się we wrześniu.

 

 

 

 

 
Liceum Ogólnokształcące

 

 

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Numer ewid.

w wykazie MEN

1. Język polski Małgorzata Chmiel,  Anna Równy Ponad słowami

Nowa Era

425/2/2012

2. Matematyka Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka- Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1.

Oficyna Edukacyjna- Krzysztof Pazdro

412/1/2012

3. Język angielski

J. Comyns - Carr,

J. Parsons, P. Moran,

L. White, T. Siuta,   S.McKinlay,                        

 B. Hastings,  R. Raczyńska, J. Day

New Matura Success
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate

Pearson Longman

● 315/2/2011

    ● 315/3/2011

4. Język niemiecki*

Sylwia Mróz- Dwornikowska,

Urszula Górecka

Meine Welttour I

Meine Welttour II  (klasa językowa)

Nowa Era

459/1/2012

5. Biologia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń,  Stanisław Czachorowski

Biologia na czasie-zakres podstawowy

Nowa Era

450/2012

6. Geografia Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann Oblicza geografii                        w zakresie podstawowym + kart pracy (nowe wydanie)

Nowa Era

433/2012

7. Chemia

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

438/2012

8. Fizyka red. M. Fiałkowska, Świat fizyki-zakres podstawowy

ZamKor

394/2011

9. Historia Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow Poznać przeszłość. 
Wiek XX

Nowa Era

525/2012

10. Informatyka Grażyna Koba Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy

MiGra

536/2012

11. Wiedza o społeczeństwie A.Janicki W centrum uwagi

Nowa Era

505/2012

12. Wiedza o kulturze M.Bokiniec, B.Forysiewicz Spotkania z kulturą

Nowa Era

449/2012

13. Edukacja dla bezpieczeństwa

A.Nowak- Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Operon

411/2012

14. Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T.Rachwał Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

467/2012

14. Religia

ks. Wiesław Galanta

ks. Robert Strus

Świadczę o Jezusie w kościele

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

* poziom nauki języków obcych zostanie ustalony dla każdej grupy indywidualnie we wrześniu

 

TECHNIKUM

 

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Numer ewid.

w wykazie MEN

1. Język polski Małgorzata Chmiel, Anna Równy Ponad słowami

Nowa Era

425/2/2012

2. Matematyka A.Cewe, M. Krawczyk

Matematyka w otaczającym nas świecie- cz. 1

Podkowa

596/1/2013

3. Język angielski*

Dawid Spencer

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Gateway Plus 2

MacMillan

421/2/2012

4. Język niemiecki* Anna Kryczyńska-Pham, Joanna Szczęk

Fokus 1

WSiP

695/1/2014

5. Biologia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń,  Stanisław Czachorow-ski Biologia na czasie-zakres podstawowy

Nowa Era

450/2012

6. Geografia Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann Oblicza geografii                        w zakresie podstawowym + kart pracy (nowe wydanie)

Nowa Era

433/2012

7. Chemia

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

438/2012

8. Fizyka red. M. Fiałkowska, Świat fizyki-zakres podstawowy

ZamKor

394/2011

9. Historia Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow Poznać przeszłość. 
Wiek XX

Nowa Era

525/2012

10. Informatyka Grażyna Koba Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy

MiGra

536/2012

11. Wiedza o społeczeństwie A.Janicki W centrum uwagi

Nowa Era

505/2012

12. Wiedza o kulturze M.Bokiniec, B.Forysiewicz Spotkania z kulturą

Nowa Era

449/2012

13. Edukacja dla bezpieczeństwa

A.Nowak- Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Operon

411/2012

14. Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T.Rachwał Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

467/2012

14. Religia

ks. Wiesław Galant

ks. Robert Strus

Świadczę o Jezusie w kościele

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

* poziom nauki języków obcych zostanie ustalony dla każdej grupy indywidualnie we wrześniu

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Numer ewid.

w wykazie MEN

1. Język polski J.Kusiak,                         B. Chuderska Odkrywamy na nowo

Operon

526/1/2012

2. Matematyka A.Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk

Matematyka w otaczającym nas świecie

Podkowa

543/2012

3. Język angielski

Jane Comyns Carr,Jennifer Parsons,Peter Moran,Linsday White

New Matura Success Elementary

Pearson Education

4. Biologia Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń,  Stanisław Czachorowski

Biologia na czasie-zakres podstawowy

Nowa Era

450/2012

5. Geografia Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann Oblicza geografii                        w zakresie podstawowym + kart pracy(nowe wydanie)

Nowa Era

433/2012

6. Chemia

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

438/2012

7. Fizyka red. M. Fiałkowska, Świat fizyki-zakres podstawowy

ZamKor

394/2011

8. Historia Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow Poznać przeszłość. 
Wiek XX

Nowa Era

525/2012

9. Informatyka Grażyna Koba Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy

MiGra

536/2012

10. Wiedza o społeczeństwie A.Janicki W centrum uwagi

Nowa Era

505/2012

11. Edukacja dla bezpieczeństwa

A.Nowak- Kowal,

Z. Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Operon

411/2012

12. Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T.Rachwał Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

467/2012

13. Religia

ks. Wiesław Galant

ks. Robert Strus

Świadczę o Jezusie w kościele

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12