książki2017

 

 

Konkurs czytelniczy

Przeczytałam, przeczytałem - polecam

 

 

Regulamin konkursu

      1. Konkurs organizują nauczyciele biblioteki szkolnej w ZS Nr 1 w Bochni.

      2. Konkurs adresowany jest do uczniów ZS Nr 1.

      3. Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa
 • rozbudzenie pasji czytelniczej
 • rozwijanie oratorskich umiejętności

      4. Komisja konkursowa oceniać będzie według następujących kryteriów:

 • znajomość treści
 • poziom merytoryczny wystąpienia
 • poprawność językowa i stylistyczna
 • pasja i zaangażowanie w opowieści o książce
 • zastosowanie różnych technik prezentacji

      5. Przebieg konkursu:

 • uczniowie zgłaszają swój udział w bibliotece szkolnej do dnia 23 października 2017 r. ( imię, nazwisko, klasa, tytuł książki)
 • uczestnicy prezentują przeczytaną przez siebie książkę tak, aby zachęcić innych do jej lektury, w czasie nie dłuższym niż 5 min.
 • słuchaczami będą członkowie komisji oraz uczestnicy przeglądu
 • Jury przyznaje I,II,III miejsce
 • wyłonieni laureaci konkursu otrzymają nagrody
 • wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami.

Zapraszamy do udziału!!!