1604 1

11 maja

 

„W życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć.

W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć”.  

George Bernard Shaw

 W tym dniu urodzili się:

1895- Jan Parandowski– polski pisarz, eseista i tłumacz literatury, znawca i popularyzator kultury i literatury antycznej

Wielką popularność przyniosła mu wielokrotnie wznawiana „Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian” (1924), która odgrywała znacząca rolę w popularyzacji podstaw kultury antycznej w Polsce. Obowiązkowa lektura w podstawie programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. W 1936 roku spory rozgłos wywołała jego powieść „Niebo w płomieniach”.

11.05 1 11.05 2

1906- Maria Kann- polska pisarka, autorka książek dla dzieci. W 1934 r. wydała opowieść „Leśne czary”. Inne powieści: „Góra Czterech Wiatrów”,„Na oczach świata”, „Koniec i początek świata”, „Córka czterech wiatrów”,„Dujawica”, „Baśń o zaklętym kaczorze” .

11.05 3 11.05 4

1907- Lucyna Krzemieniecka  – polska pisarka, autorka utworów dla dzieci, poetka

W latach trzydziestych wydała między innymi tomiki: „Idzie Nowy Roczek”,  „Łap-cap” , „Cztery bajdy ciotki Adelajdy” , „Cudowne okulary” ,
„Z przygód Krasnala Hałabały”,
„O Jasiu Kapeluszniku” .
 Wielki wpływ na nią wywarła Janina Porazińska pomagając Jej w kształtowaniu stylu pisarskiego oraz umożliwiając początkującej autorce druk utworów w pismach dziecięcych. Jej poezja oparta była na motywach piosenek, bajek, legend,przysłów i fantastyki pochodzenia ludowego.

11.05 5 11.05 6

1955- William P. Young- kanadyjski pisarz

Swoją debiutancką książkę, zatytułowaną „Chata”, napisał za namową żony i z myślą o swoich dzieciach. Miał jednak problemy ze znalezieniem wydawcy i postanowił ją opublikować samodzielnie. Książka stała się bestsellerem , sprzedała się w nakładzie przekraczającym 25 milionów egzemplarzy. W 2017 r. została zekranizowana.

11.05 7

W tym dniu zmarli:

1971- Rafał Wojaczek- polski poeta, prozaik

Umi­ło­wa­nie do sztu­ki, li­te­ra­tu­ry i kul­tu­ry za­szcze­pi­li w nim ro­dzi­ce – oj­ciec-na­uczy­ciel i mat­ka-re­dak­tor­ka. W 1965 roku de­biu­to­wał to­mi­kiem „Sezon”. Re­gu­lar­nie pu­bli­ko­wał tak­że w cza­so­pi­śmie „Po­ezja”. W 1969 roku uka­zał się jego dru­gi, i ostat­ni wy­da­ny za ży­cia, to­mik” Inna bajka”. Po­zo­sta­łą część twór­czo­ści opra­co­wa­no i opu­bli­ko­wa­no po śmier­ci po­ety w dwóch to­mach – „Którego nie było” (1972), „Nieskończona krucjata” (1972).

11.05 8

„żyję nie widując gwiazd

mówię nie rozumiejąc słów

    czekam nie licząc dni

    aż ktoś przebije ten mur“
                                    „ Żyję nie widując gwiazd”2001-  Douglas Adams- brytyjski pisarz science fiction, scenarzysta filmowy, dziennikarz

Najbardziej znane dzieło „Autostopem przez Galaktykę” - Cała seria od samego początku zyskała sobie wielką popularność. Również dwie inne powieści Adamsa-  „Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently’ego”  i „Długi mroczny podwieczorek dusz” – zdobyły sporą popularność. Razem z zoologiem Markiem Cawardine napisał też „Ostatnia okazja, by ujrzeć” – książkę o ginących gatunkach zwierząt. Po śmierci pisarza ukazał się zbiór opowiadań, obejmujący niewydane dotąd teksty, zatytułowany „Łosoś zwątpienia”.

11.05 9