ROMAN INGARDEN

                                                                 Patron roku 2020

 ingarden1

W 2020 roku przypada 50. rocznica Jego śmierci.

Jeden z najwybitniejszych polskich filozofów.

Ingarden pisał o filozofii literatury, estetyce, teorii poznania.

Roman Ingarden urodził się w 1893 r. w Krakowie. Studiował matematykę i filozofię we Lwowie i w Getyndze. Od 1933 r. był profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie drugiej wojny światowej przebywał głównie we Lwowie, uczestniczył

w tajnym nauczaniu i pracował nad swoim głównym dziełem „Spór o istnienie świata”.

Po zakończeniu wojny rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

Zmarł w 1970 roku w Krakowie.

Roman Ingarden pozostawił po sobie bogaty dorobek, w skład którego wchodzą książki, artykuły, przekłady. Szczególne uznanie zdobył w USA i Niemczech, gdzie zaliczany jest do grona najwybitniejszych współczesnych filozofów.

Twórczość- najbardziej znane Jego dzieła

Spór o istnienie świata”

Tom I-III - Filozoficzne rozważania

ingarden2

„Książeczka o człowieku

zawierająca krótkie prace dotyczące istoty człowieka, jego natury, miejsca i roli w przyrodzie, stosunku do czasu i otaczającej go rzeczywistości.

ingraden3

Zainteresowanych zachęcamy do lektury.