Patroni Roku 2020 ustanowieni przez Sejm

  • Jan Paweł II
  • Hetman Stanisław Żółkiewski
  • Roman Ingarden
  • Leopold Tyrmand
  • Rok Bitwy Warszawskiej 1920 roku
  • Zaślubiny Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę

LEOPOLD TYRMAND

wybitny pisarz, dziennikarz i publicysta

z1

W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda

oraz 35. rocznica Jego śmierci.

Leopold Tyrmand urodził się 16 maja 1920 roku w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Swoje dzieciństwo i czas dorastania opisał w „Dzienniku 1954”:

"Uczuciowo wyniosłem z domu niewiele: kochałem mych rodziców, lecz szybko nauczyłem się żyć bez nich, nie odczuwać ani ich potrzeby, ani braku. Dom był dla mnie niegdyś ciepłem

i bezpieczeństwem, lecz moje pokolenie w moim kraju wcześnie przekonało się, że dzięki temu, co zwie się w naszych okolicach historią, rodzinne ciepło i bezpieczeństwo trzeba między bajki włożyć. (...) Mój dom rodzinny nie budził we mnie ambicji innych poza powodzeniem finansowym, stąd nigdy nie stanowił dla mnie autorytetu. Dziś tedy myślę o nim

z sentymentem, lecz bez przywiązania. Dom rodzinny rehabilitował się, łożąc na naukę

i studia. Były to nieudane inwestycje. Skończyłem dobre warszawskie gimnazjum, nie bez upokorzeń na skutek chronicznych zaległości w opłatach, jako nader przeciętny uczeń. (...)

Po maturze wyjechał do Paryża, gdzie przez rok studiował na wydziale architektury. Tam zetknął się po raz pierwszy z zachodnioeuropejską kulturą oraz amerykańską muzyką jazzową. Obie te fascynacje znajdują odzwierciedlenie w jego twórczości.

Początek wojny zastał Tyrmanda w Warszawie, skąd przedostał się do Wilna. Tutaj rozpoczął pracę w dzienniku „Prawda Komsomolska”. Po wojnie pisarz ukrywał ten fakt

w swojej biografii. W Wilnie nawiązał kontakty z jedną z konspiracyjnych organizacji niepodlegościowych, za co został aresztowany. Koniec wojny zastał go w obozie koncentracyjnym Grini, niedaleko Oslo.

Losy rodziny Tyrmanda były tragiczne. Ojciec zginął w Majdanku, matka przeżyła

i wyjechała do Izraela. Rodzeństwo ojca ocalało, natomiast cała rodzina matki zginęła

w warszawskim getcie.

W kwietniu 1946 roku wrócił do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę jako dziennikarz.

Dobra passa trwała krótko. Cenzura zatrzymywała nowe książki Tyrmanda.

Po otrzymaniu paszportu, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzięki swoim tekstom szybko stał się znany w kręgach amerykańskich intelektaulistów. Tam też Tyrmand

z liberała przeobraził się w konserwatystę. Drukował też w paryskiej „Kulturze”.

Zmarł na Florydzie na niespodziewany atak serca w 1985 roku.

Leopold Tyrmand to niezwykle ciekawa, pełna sprzeczności postać, która budzi podziw ,ale i także wątpliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z Jego twórczością.

Twórczość Leopolda Tyrmanda

Rok 1948: HOTEL ANSGAR

Rok 1955: ZŁY

Książka – legenda- dostępna w naszej bibliotece

Największy sukces wydawniczy powojennej prozy polskiej.

z2

Rok 1957: GORZKI SMAK CZEKOLADY LUCULLUS

Rok 1961: FILIP

z3

Rok 1967              ŻYCIE TOWARZYSKIE I UCZUCIOWE

ROK 1975             SIEDEM DALEKICH REJSÓW

ROK 1990             WĘDRÓWKI I MYŚLI PORUCZNIKA STUKUŁKI ( nieukończone)

POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI zbiór w formie książkowej tekstów

Leopolda Tyrmanda drukowanych w latach 1946–1963 w prasie polskiej.

DZIENNIK 1954

to kronika opisanego czasu- 1 stycznia do 2 kwietnia 1954

Książka dostępna w naszej bibliotece

z4

SŁAWOMIR MROŻEK, LEOPOLD TYRMAND, W EMIGRACYJNYM LABIRYNCIE.

LISTY 1965-1982dostępna w naszej bibliotece

z5