Ostatnie pożegnanie śp. Alojzego Górala

W środę, 13 listopada br., w piękny słoneczny dzień, pożegnaliśmy śp. Alojzego Górala emerytowanego nauczyciela naszej szkoły. Człowieka niezwykłej pracowitości, skromności, życzliwości i dobroci serca. Kochanego i cenionego przez młodzież nauczyciela oraz dobrego i życzliwego kolegi.

Od 1976 przez blisko 20 lat był nauczycielem wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Mechanicznych. Trafił do naszej szkoły po kilkunastu latach wcześniejszej twórczej i owocnej pracy nauczyciela i kierownika szkoły w Pogwizdowie oraz wizytatora.

W pełni oddany swojej pracy, merytoryczny i wymagający, ale zawsze serdeczny i chętny do dodatkowej pracy z młodzieżą. Jego pasja, umiejętność współpracy i motywowania była źródłem licznych indywidualnych sukcesów naszych uczniów w wojewódzkiej, a nawet w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej oraz w strzelaniu sportowym.

Za swoją pracę i dokonania odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony innymi medalami i nagrodami.

Cześć Jego Pamięci.


plakat konkurs einklang

Eksluzywny festiwal piosenki integracyjnej EINklang

W dniu 26.10.2017 uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu szkół nr 1 w Bochni i z Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie wybrali się do Saarlouis, by móc uczestniczyć w ekskluzywnym festiwalu piosenki integracyjnej EINklang. Celem festiwalu jest integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami. Dzień poprzedzający festiwal poprzedzały przygotowania i próby.

EINklang odbył się 28.10.2017 w Dillingen w dawnej lokomotywowni – co nadało imprezie wyjątkowy klimatJ. Festiwal został zorganizowany przez profesjonalnego muzykaHorst Friedrich i powiat Saarlouis. To muzyczne wydarzenie jest częścią projektu „Powiat Saarlouis dla wszystkich”. Luciano Falsetti jako moderator poprowadził ten wspaniały koncert.

W jury zasiedli Sabine Becke wokalistka zespołu The New Generation, Thomas Bernardy z chóru  Heart, Christian Besch, keyboardzista  zespołu Luxuslärm, Jerzy Turek z Ośrodka Szkolno-wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego i Winfried Hoffmann, rzecznik niepełnosprawnych z Dillingen.

Na scenie wystąpiły zarówno duety jak również chóry i zespoły. Uczestnikom festiwalu towarzyszył zespół muzyczny Kolji Koglina, z którym gościnnie wystąpił Michał Jaszczyński grając na kachonie.

Na festiwalu EINklang wystąpił zespół z Bochni, w składzie: Oliwia Jankowicz, Karolina Michałowska, Wiktoria Madalska, Arkadiusz Piórecki, Krystian Koftis, jak również duet – Jakub Nowakowski i Kamil Malinowski.

Nasz bocheński zespół zaśpiewał w wersji dwujęzycznej piosenkę „Szkolny Rock and Roll”, a duet „Parostatek” Krzysztofa Krawczyka zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Duet w składzie Jakub Nowakowski – z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Kamil Malinowski – z zespołu Szkół Nr 1, klasa 2 l - zajął I-sze miejsce ex aequo wraz z chorem z Dillingen.

festiwalniemiecki

 

Nagranie z występu można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=jzhPtE6oBso&feature=youtu.be

Gratuluję zwycięzcom :)

Alina Mirek


 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1Przepisy wstępne

1.  Niniejszy Regulamin stanowi zbiór przepisów określających zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.
2.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego obejmuje uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.
3. Regulamin opracowany został w oparciu o Statut Zespołu Szkół Nr 1 Bochni.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęty przez ogół uczniów jest prawem i ma moc obowiązującą w szkole.

§2

Ogólne zasady działania Samorządu Uczniowskiego


1.  Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Bochni tworzą Samorząd Uczniowski.

2.  Uczniowie danej klasy tworzą  samorząd klasowy.

3. Samorząd klasowy wybiera ze swego grona przedstawicieli (trójkę klasową), którymi są: przewodniczący samorządu klasowego, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik.
4. Wybory przedstawicieli samorządu klasowego (klasowych trójek) odbywają się na początku roku szkolnego na lekcji wychowawczej i są przeprowadzane przez wychowawcę klasy.

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – harmonogram głosowania

 

Lekcja  I Grupa II Grupa  III Grupa
8:00- 8:15   3H, 3G

3PC, 3S 

8:20- 9:05

 4E  3A  
9:10- 9:55

 2J, 4F

3F, 3K 3J, 2H

10:00-10:45

 2I, 3T 3L, 1G 3D

11:11:45

 1JM, 4P, 4T 3I, 2S  4K, 2A

11:50-12:35

2M , 3M  1F  1P, 1S

12:40-13:25

 1E, 1L 2L  1A

13:30-14:15

1I   1K 4S

14:20-15:05

3E, 2F 2RZ  

15:15-16:00

1RT, 2K    

W dniu 14 listopada (wtorek) odbędą się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie będą głosować zgodnie z poniższym harmonogramem. I grupa głosuje na początku godziny lekcyjnej, II grupa po około 15-20 minutach od rozpoczęcia lekcji, a III – po około 30 minutach. Klasy, które w tym dniu odbywają praktyki będą miały możliwość głosowania w dniach poprzedzających wybory podczas lekcji z opiekunami Samorządu Uczniowskiego, lekcji wychowawczych lub innych wyznaczonych lekcji. Przypominamy, że razem z wyborami odbędzie się również głosowanie w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.


Konkurs Weltsprachen ABITUR

            W dniu 26.10.2017 w naszej szkole odbył się konkurs Weltsprachen ABITUR, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 2 j grupa II-ga.

Konkurs polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego:

 • słownictwa
 • zwrotów
 • czytania ze zrozumieniem
 • komunikacji
 • gramatyki.

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów.

Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Nagrody w konkursie

Uczniowie, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi ora z dyplomami laureata. Ponadto:

 • każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa
 • każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych
 • każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora
 • każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z różnych edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek)
 • każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie
 • biblioteka szkoły zgłaszającej więcej niż 50 uczniów otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów różnych klas sumują się).

Teraz czekamy cierpliwie na ogłoszenie wyników, które nastąpi w dniu 15.12.2017.

Alina Mirek