Ostatnie pożegnanie śp. Alojzego Górala

W środę, 13 listopada br., w piękny słoneczny dzień, pożegnaliśmy śp. Alojzego Górala emerytowanego nauczyciela naszej szkoły. Człowieka niezwykłej pracowitości, skromności, życzliwości i dobroci serca. Kochanego i cenionego przez młodzież nauczyciela oraz dobrego i życzliwego kolegi.

Od 1976 przez blisko 20 lat był nauczycielem wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Mechanicznych. Trafił do naszej szkoły po kilkunastu latach wcześniejszej twórczej i owocnej pracy nauczyciela i kierownika szkoły w Pogwizdowie oraz wizytatora.

W pełni oddany swojej pracy, merytoryczny i wymagający, ale zawsze serdeczny i chętny do dodatkowej pracy z młodzieżą. Jego pasja, umiejętność współpracy i motywowania była źródłem licznych indywidualnych sukcesów naszych uczniów w wojewódzkiej, a nawet w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej oraz w strzelaniu sportowym.

Za swoją pracę i dokonania odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony innymi medalami i nagrodami.

Cześć Jego Pamięci.