AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

            W dniach 22 listopada i 1 grudnia uczniowie klasy 2L uczestniczyli w warsztatach związanych z projektem „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”. Warsztaty były prowadzone przez dwóch członków Klubu Jagiellońskiego: Tomasza Synowca i Maksymiliana Trusia.
            Na pierwszych zajęciach 22 listopada  zapoznaliśmy się z ogólnymi zasadami projektu oraz mieliśmy możliwość zagrania w symulację „Parlament 2.0”. Biorący w niej udział wcielają się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań: partii liberalnej, partii socjaldemokratycznej, partii ludowej, partii chrześcijańsko-demokratycznej i partii nacjonalistycznej. Członkowie każdej z nich otrzymują dokument programowy, który zawiera zarówno ogólną wizję państwa charakterystyczną dla każdej z partii oraz wypływający z niej pakiet konkretnych postulatów politycznych. Te właśnie postulaty różnią poszczególne ugrupowania. Przedmiotem negocjacji pomiędzy partiami jest powołanie rządu ze spójnym programem, uchwalenie rocznego budżetu, a następnie rządzenie wobec zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych.

            W trakcie drugich warsztatów przeprowadzona została symulacja obrad rady miasta. W jej trakcie mieliśmy okazję wcielić się w role prezydentów, radnych oraz najważniejszych osób zarządzających miastem. W czasie zajęć prowadziliśmy negocjacje z inwestorem oraz poznawaliśmy tajniki budżetu miejskiego. Gwarancją sukcesu była współpraca i kooperacja. Podczas zajęć uczniowie nie tylko dobrze się bawili, ale również dowiedzieli się wielu bardzo interesujących faktów dotyczących funkcjonowania parlamentu oraz samorządu miejskiego Ostatnim etapem warsztatów była analiza realnych potrzeb naszych lokalnych społeczności i wypracowanie projektu społecznego, który będziemy realizować i którym będzie… gra planszowa ukazującą Galicję na drodze do niepodległej Rzeczpospolitej. Jeszcze o nas usłyszycie…