W związku z udziałem w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego kandydata, który nie spełniał wymagań formalnych, wybory zostaną przeprowadzone ponownie w najbliższy wtorek tj. 21 listopada według poprzedniego harmonogram z wyjątkiem drobnych zmian (dotyczy klas 1RT, 2K i 4T).

Wobec powyższego do piątku 17 listopada do godziny 10 mogą zgłaszać się dodatkowi kandydaci chcący brać udział w wyborach (zgłoszenia kandydatów Oliwia Jędryczka, Paweł Makowiecki i Paweł Mroczek są aktualne).

Przypominamy, że kandydat musi mieć w poprzednim roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz przedstawić listę podpisów co najmniej 50 osób popierających jego kandydaturę.

Listy na których można zgłaszać kandydatów znajdują się w bibliotece.