Wywiadówki

W dniach 16 (czwartek) i 17 (piątek) listopada 2017 r. o godz. 17:00 odbędą się zebrania wywiadowcze rodziców/prawnych opiekunów uczniów z wychowawcami klas. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach, które mają zebranie w danym dniu będą do dyspozycji rodziców/prawnych opiekunów.


Czwartek, godzina 17.00 (2L i 2i – 17.30, 4T – 18.15
Wywiadówka klasy 1L odbędzie się 24 listopada o godz. 17.30 w sali nr 5)

Lp. Klasa Wychowawca Sala
  I JM mgr Roma Florek 07
  I E mgr Małgorzata Świątek 10
  I F mgr Danuta Mroczek 13
  I i mgr Anna Turek-Cieśla 12
  I K mgr Ludmiła Mikołajczyk 11
  I RT mgr Barbara
Satoła-Śliwa
21
  I P mgr inż. Marek Pasula 01
  I S mgr Anna Olesińska 22
  I A mgr Kinga Mirochna 02
  I G mgr Ewa Konieczna w01
  I H mgr Izabela
Piękoś-Kierepka
10A
  II J mgr Joanna Bieżychudek 15
  II M mgr Monika Rozum 03
  II E mgr Katarzyna Wojtyna w17
  II F mgr Romuald Makarewicz w12
  II i mgr Małgorzata Węgrzyn 20
  II K mgr Anna Pietras s24
  II L mgr Marcin Kwiatek 08
  II RZ mgr Jakub Wzorek s30
  II P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
  II S mgr Teresa Hajduk WY
  II A mgr Stanisław Gryglewski s32
  II G mgr Alicja Rumer 05
  II H mgr Joanna Mikulska-Szewczyk w10
  IV T mgr Barbara Maksylewicz 04

Piątek, godzina 17.00 .
(Wywiadówka klasy 3i odbędzie się w innym terminie)

  III J mgr Kinga Struzik 08
  III M mgr Bernadetta Gąsiorek 09
  III E mgr Justyna Jagielska 10
  III F mgr Agata Janusz 11
  III K dr Agnieszka Wojtoń 16
  III L mgr Agnieszka Morawiec 14
  III T mgr Katarzyna Stokłosa 15
  III PC mgr Maria
Duda-Przewrocka
13
  III S mgr Konrad Kozłowski 20
  III A mgr Wieciech Paweł 21
  III D mgr Monika
Zagórska-Kunat
22
  III G mgr Lidia Wołek 01
  III H mgr Kinga Węgrzyn 02
  IV E mgr Kamila
Lis-Błąkała
w01
  IV F mgr Renata Bednarek w22
  IV K mgr Anna Nowak w17
  IV L mgr inż. Marta Grabania w12
  IV P mgr Katarzyna Kadula 03
  IV S mgr Kinga Hudyba w11