Konkurs Weltsprachen ABITUR

            W dniu 26.10.2017 w naszej szkole odbył się konkurs Weltsprachen ABITUR, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 2 j grupa II-ga.

Konkurs polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego:

 • słownictwa
 • zwrotów
 • czytania ze zrozumieniem
 • komunikacji
 • gramatyki.

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów.

Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Nagrody w konkursie

Uczniowie, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi ora z dyplomami laureata. Ponadto:

 • każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa
 • każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych
 • każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora
 • każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z różnych edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek)
 • każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie
 • biblioteka szkoły zgłaszającej więcej niż 50 uczniów otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów różnych klas sumują się).

Teraz czekamy cierpliwie na ogłoszenie wyników, które nastąpi w dniu 15.12.2017.

Alina Mirek