XVII DZIEŃ PAPIESKI

Dnia 19. października w uroczystym apelu szkolnym wspominaliśmy XVII Dzień Papieski, który w całym Kościele obchodzony był w niedzielę 8 października bieżącego roku. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem katechetów ks. Roberta Krzyszkowskiego oraz p. Daniela Gorczyńskiego przygotowali montaż muzyczno-słowny poświęcony największemu z Polaków – św. Janowi Pawłowi II, na którym spełniły się proroctwa poety Juliusza Słowackiego, który w wierszu pt. „Pośród niesnasków Pan Bóg uderza” zapowiedział pontyfikat papieża – Polaka.

Pośród niesnasków Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon:
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otworzył tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze,
Jako ten Włoch;
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Świat mu - to proch!
Twarz jego, słowem rozpromieniona,
Lampa dla sług -
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło, gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud -
Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
Bo moc - to cud!
On się już zbliża - rozdawca nowy
Globowych sił!
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch -
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc - to duch.
A trzeba mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat -
Więc oto idzie Papież Słowiański,
Ludowy brat -
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
A chór aniołów kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń -
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń,
Gołąb mu słowa w hymnie wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że duch już świeci
I ma swą cześć;
Niebo się nad nim piękne otworzy
Z obojga stron,
Bo on na świecie stanął i tworzy
I świat, i tron.
On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofiar stos;
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Moc ta przez duchy będzie widzialna
Przed trumną, tu.
Takiego ducha wkrótce ujrzycie,
Cień, potem twarz -
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo, gad,
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat,
Wnętrze kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata
Jasno, jak w dzień.

Każdy Dzień Papieski jest wyjątkowy i wywołuje w nas fale dobrych, wzruszających wspomnień o człowieku, który zawsze zadziwiał i nadal zadziwia świat. Tegorocznehasło Dnia Papieskiego„Idźmy naprzód z nadzieją”, ma stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka. 

Udział w apelu był dobrą okazją dla nas wszystkich, do mobilizacji oraz modlitewnej wdzięczności za dar osoby św. Jana Pawła II i pójścia drogą, którą Ojciec Święty wytrwale nam wskazywał. Niech nasza postawa - zakorzeniona w wierze i miłości - zaowocuje uczynkami autentycznego życia chrześcijańskiego.

Ks. Robert Krzyszkowski