Uczniowie wyróżnieni stypendium Starosty Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna

 stypendium2017

W tym roku 19 osób zostało nagrodzonych za wyniki w nauce i jedna osoba za postawę społeczną (stypendium przyznane po raz pierwszy). 

Piotr Makowiecki to uczeń klasy III F Technikum w zawodzie technik informatyk. Jego średnia ocen to 5,31. Uzyskał oceny celujące z informatyki, systemów operacyjnych, witryn i aplikacji internetowych, diagnostyki i napraw urządzeń techniki komputerowej oraz administracji sieciowymi systemami operacyjnymi.
Piotrek posiada wybitne uzdolnienia w zakresie informatyki wybiegające poza program szkoły średniej.

Magdalena Piech to uczennica klasy III M Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno – informatycznym. Jej średnia ocen wynosi 5,18, a oceny celujące otrzymała z fizyki i języka angielskiego. Od dwóch lat pracuje przy redagowaniu gazetki szkolnej.

Krzysztof Solecki to uczeń klasy III I technikum w zawodzie technik informatyk. Jego średnia ocen to 5,17. Krzysiek to uczeń zdolny, pracowity i pilny. Jest również aktywny społecznie. Brał udział w konkursach – „Kangur Matematyczny”, „Biblia i Mitologia”, „Młodzież zapobiega pożarom”.
W wolnym czasie gra w Orkiestrze Dętej z Sobolowa, z którą w ostatnim czasie zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych w Giulianova we Włoszech.

Weronika Wrona - uczennica klasy II L Technikum w zawodzie technik logistyk i uzyskała średnią ocen 5,16, natomiast oceny celujące otrzymała z historii, geografii i religii. Posiada uzdolnienia i zainteresowania humanistyczne. Aktywnie włącza się w przygotowanie programów artystycznych prezentowanych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Na szczególne uznanie zasługuje udział w koncercie „Pamiętamy” – w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Dominik Czesak – Uczeń klasy III F technikum w zawodzie technik informatyk, a jego średnia ocen to 5,13. Dominik posiada uzdolnienia w zakresie przedmiotów informatycznych, które rozwija wybiegając poza program szkoły średniej. Otrzymał oceny celujące z witryn i aplikacji internetowych oraz podstaw przedsiębiorczości. Angażuje się w pracę na rzecz klasy, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego.

Izabela Lekka to uczennica klasy II J Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowym. Jej średnia ocen wynosi 5,13, a oceny celujące uzyskała z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki i religii. Jest finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Lingwistycznego „DUET” (j. angielski, j. niemiecki). Zajęła również II miejsce w szkolnym konkursie „Biblia i Mitologia”.

Piotr Maciejowski - uczeń klasy II L Technikum w zawodzie technik logistyk, ze średnią ocen to 5,11. Piotrek wykazuje szczególne uzdolnienia humanistyczne, a oceny celujące uzyskał z historii i religii. Brał udział w debacie oksfordzkiej nad tezą: „Walka żołnierzy Wyklętych miała sens”. Zdobył również I miejsce w szkolnym konkursie „Biblia i Mitologia”.

Patryk Zimny to uczeń klasy IV L Technikum w zawodzie logistyk. Jego średnia ocen wynosi 5,07, a oceny celujące otrzymał z przedmiotów kierunkowych takich jak: laboratorium transportowo-spedycyjne, obsługa jednostek zewnętrznych i praktyka zawodowa. Patryk jest finalistą VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej, zajmując 23 miejsce na 300 uczestników tej edycji. 
Patryk chyba nigdy nie choruje gdyż ma bardzo wysoką frekwencję i jest osobą sumienną w podejściu do obowiązków szkolnych.

Dawid Mazurek jest uczniem klasy IV Technikum w zawodzie technik logistyk, ze średnią 5,07. Jego zainteresowania i uzdolnienia koncentrują się wokół logistyki.
Uzyskał oceny celujące z przedmiotów zawodowych takich jak: obsługa jednostek zewnętrznych i praktyka zawodowa. Został finalistą VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej zajmując 10 miejsce na 300 uczestników tej edycji.
Chętnie uczestniczy w programach artystycznych prezentowanych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Marcin Ból to uczeń Klasy IV T Technikum w zawodzie technik logistyk, który uzyskał średnią ocen 5,07. Szczególne zainteresowania i uzdolnienia wykazuje w dziedzinie matematyki, geografii, języków obcych oraz przedmiotów z zakresu logistyki.
Otrzymał oceny celujące z przedmiotów: laboratorium transportowo – spedycyjne, obsługa jednostek zewnętrznych, język angielski zawodowy i praktyka zawodowa. Uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej „Liga Młodych Logistyków” w Katowicach zdobywając wraz z zespołem I miejsce.

Filip Kotelon to uczeń klasy IV F Technikum w zawodzie technik informatyk, a jego średnia ocen wynosi 5,07. Filip wykazuje szczególne uzdolnienia w zakresie przedmiotów informatycznych potwierdzone ocenami celującymi z informatyki, systemów baz danych, czy programowania aplikacji internetowych.
Brał udział w różnych konkursach szkolnych. W „Kangurze Matematycznym” zajął II miejsce. Opracował również program Paint na stronie internetowej i zaprezentował go podczas Dnia Otwartego Szkoły.

Arkadiusz Zimny - Uczeń klasy IV E Technikum w zawodzie technik elektryk. Jego średnia ocen to 5,0. Jego zainteresowania koncentrują się wokół kierunków ścisłych. Uzyskał oceny celujące z praktyki zawodowej i religii. Brał udział w konkursie o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego, oraz w turnieju matematycznym z okazji Dnia Matematyki. Reprezentował szkołę podczas Dni Otwartych Szkoły oraz Targów Zawodowych.

Grzegorz Piech jest Uczniem klasy III M LO o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Jego średnia ocen to 5,0, a oceny celujące otrzymał z fizyki, przedsiębiorczości, wiedzy o kulturze i religii. Pracuje w redakcji gazetki szkolnej. Angażuje się w pracę samorządu klasowego i bierze udział w organizowanych uroczystościach. Grzesiek przegotował prezentację dla gimnazjalistów, którą przedstawił podczas Dnia Otwartego Szkoły.

Dawid Batko to uczeń klasy III L Technikum w zawodzie technik logistyk. 
Jego średnia ocen wynosi 5,0. Wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorową frekwencją. Brał udział w Olimpiadzie Logistycznej. Reprezentował szkołę w zawodach sportowych – boks tajski Muai Thai. Jest zaangażowany w życie klasy i szkoły.

Dawid Szewczyk - uczeń klasy III F Technikum w zawodzie technik informatyk, który uzyskał średnią ocen 4,94. Posiada wybitne zdolności w zakresie przedmiotów informatycznych. Otrzymał oceny celujące z informatyki, witryn i aplikacji internetowych oraz działalności gospodarczej. Dawid angażuje się w życie klasy – jest członkiem samorządu klasowego.

Natalia Zaleńska jest uczennicą klasy IV Technikum w zawodzie technik logistyk. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowo uczęszcza do szkoły. Jej średnia ocen wynosi 4,93. Wykazuje szczególne zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie logistyki i przedmiotów zawodowych. Otrzymała oceny celujące z laboratorium transportowo-spedycyjnego i praktyki zawodowej. Uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej – „ Liga Młodych Logistyków” zdobywając wraz z zespołem I miejsce.

Sergiusz Dziadowiec to uczeń klasy III K Technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych, który zyskał średnią ocen 4,93. Posiada szczególne uzdolnienia w dziedzinie informatycznej. Otrzymał oceny celujące z cyfrowych technologii graficznych, technologii multimedialnych, przegotowania do druku oraz projektów multimedialnych.

Szymon Michałek jest uczniem klasy III L Technikum w zawodzie technik logistyk. Jego średnia ocen to 4,92, a oceny celujące uzyskał z języka angielskiego zawodowego, religii i wychowania fizycznego. Szymon brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, oraz wzorową frekwencją.

Krystian Wójcik to uczeń klasy III L Technikum w zawodzie technik logistyk, ze średnią ocen 4,92. Otrzymał oceny celujące z następujących przedmiotów: język angielski zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, religia, wychowania fizyczne. Krystian uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej.

Weronika Baran otrzymała Stypendium Starosty Bocheńskiego za działalność społeczną. Weronika jest uczennicą klasy II L technikum w zawodzie logistyk.
Wyróżnia się w sposób szczególny olbrzymim zaangażowaniem w pracę społeczną poprzez aktywne uczestnictwo w organizowaniu wielu działań charytatywnych podejmowanych przez szkołę, udział w przygotowaniu wielu uroczystości szkolnych i w wielu programach artystycznych czy przygotowaniu dekoracji okolicznościowych. Pracowała również w ramach aktywu bibliotecznego. Weronika to osoba o wysokiej kulturze osobistej, ogromnej pracowitości jak również odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby innych osób.

Wszytkim wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.