RAJD INTEGRACYJNY klas pierwszych do Lubogoszczy.
Wyjazd 11.10.2017 o godz. 7.30,
powrót orientacyjny między 17.30 a 18.30.
Zbiórka o godzinie 7.15.