kalendarKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

 

Informujemy, że na naszej stronie w menu AKTUALNOŚCI został zamieszczony kalendarz roku szkolnego 2017/18.

Plik można również zobaczyć po kliknięciu w link: KALENDARZ 2017/18