ROK RZEKI WISŁY
 
30 marca 2017 uczniowie Naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji – 2017 Rok Rzeki Wisły. Rok 201 7 został ustanowiony rokiem Rzeki Wisły w związku z 550 rocznicą pierwszego wolnego flisu na Wiśle.
 
Rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie „Polski zygmuntowskiej”. Sam eksport zboża Wisłą w ciągu około 70 lat po roku 1490 wzrósł więcej niż dziesięciokrotnie – od  około 5,5 tys łasztów (prawie 20 tys metrów sześciennych) rocznie do  około 66 tys łasztów (ponad 200 tys. metrów sześciennych). PKB Polski było wyższe, niż obecnie w Chinach … A Wisła była najważniejszą rzeką świata. Nie Ren, nie Dunaj albo Orinoko lub Nil … (http://www.rokwisly.pl/program/idea-550/)
 
Czy jesteście w stanie to sobie dziś wyobrazić ?
 
Nasi uczniowie po kilkutygodniowych przygotowaniach z zaangażowaniem przedstawili zagadnienia związane z krainami geograficznymi przez które przepływa rzeka, najważniejsze miejscowości znajdujące się nad Wisłą, znaczenie gospodarcze oraz kwestie związane z transportem. Nie obyło sie bez ciekawostek oraz spraw dotyczących zagrożenia powodziowego. Wszystko to spotkało się z życzliwym odbiorem przez koleżanki i kolegów z innych klas – była to ciekawa lekcja geografii i świetna zabawa. Serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla uczniów: Ada Wojcieszek, Konrad Suwara, Iza Mucha, Michał Łącki, Damian Gnutek, Maria Czekaj, Bartłomiej Brydniak, Sylwia Bereta, Magda Bereta, Natalia Janik, Karolina Kazek, Mateusz Łeśniak, Piotr Mqciejowski.
 
Nad poprawnością merytoryczną czuwali: Anna Bukowiec i Dominik Pałka.