Uczniowie „Mechanika” w Kronice Bocheńskiej
 
Kwietniowe wydanie Kroniki Bocheńskiej zawiera zbiorowe zdjęcia wszystkich 12 klas maturalnych naszej szkoły. W numerze znajdziemy także relację ze spotkania z najlepszymi uczniami oraz listę, z podziałem na klasy, 57 osób wyróżnionych listami gratulacyjnymi od dyrekcji. Pierwszą kandydatką Zespołu Szkół nr 1 w konkursie o tytuł Gracji Bocheńskiej 2017 została Adrianna Wojcieszek, tegoroczna maturzystka z klasy sportowej, która właśnie ze sportem chce związać swoją przyszłość. Zachęcamy do lektury artykułu o jej zainteresowaniach.
Mechanik Kronika IV