Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej

W dniu 8 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej. W wydarzeniu wzięło udział około320 uczniów– przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, kształcących w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor. Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów: Karolina Brzegowa (3T), Joanna Apryjas (4L), Klaudia Jankowicz (4L), Klaudia Sobiecka (4L), Dawid Mazurek (3L), Patryk Zimny (3L)

Nasza szkoła zajęła 2 miejsca w czołowej 10.

Karolina Brzegowa 7 miejsce, Dawid Mazurek 10 miejsce, również bardzo dobre miejsca zajęli pozostali uczniowie: Patryk Zimny 23 miejsce, Joanna Apryjas, Klaudia Sobiecka  ex aequo 37 miejsce, a tuż za nimi Klaudia Jankowicz.

Nasi logistycy potwierdzili tym samym wysoki poziom wiedzy logistycznej!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych z terenu całego kraju, którzy kształcą się na specjalnościach tj.: technik logistyk i technik spedytor. Inicjatywa cieszy się dużym prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów pasjonujących się problematyką branży TSL.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest przedsięwzięciem, którego głównym celemjest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, a także – biorąc pod uwagę niebagatelną rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej i zagranicznej – promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych.

Inicjatywa stanowi doskonałą okazję do spotkania uczniów, nauczycieli, przedstawicieli świata praktyki gospodarczej i biznesu, a także naukowców – specjalistów z zakresu logistyki.

Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Logistycznej objęli: Minister Transportu i Budownictwa, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego.