"Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju"

 

Nasza szkoła jako jedna z 30 placówek w Polsce uczestniczyła w projekcie "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju". Dwóch uczniów Kamil Biłos z kl. 2f i Szczepan Moskal z kl. 4i wzięli udział w obozie naukowym dla wolontariuszy, który odbył się we Władysławowie w dniach: 9.10.2016 -14.10.2016. Podczas obozu uczniowie brali udział w serii warsztatów i wykładów z programowania.
W szkole utworzony został Klubu Wolontariatu w ramach którego zostały zorganizowane w dniach : 21.11 2016- 6-12.2016 zajęcia z programowania w języku C++ dla 21 uczniów z klas 1i i 1f. Na zajęciach wolontariusze podzielili się swoją wiedzą z kolegami i zaszczepili w nich chęć  programowania.
W dniu 10.12.2016r. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie odbyło się spotkanie Wymiany Dobrych Praktyk związane z projektem na którym wolontariusze podzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie.