ZEBRANIA WYWIADOWCZE


Spotkania rodziców/prawnych opiekunów uczniów z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami, podsumowujące I okres roku szkolnego 2016/17

odbędą się 12 stycznia 2017r. (czwartek) w II turach:

Godzina 16:50                                                         

Klasa Wychowawca Sala
I J mgr Joanna Bieżychudek 11
I M mgr Monika Rozum 3
I E mgr Katarzyna Wojtyna 7
I F mgr Romuald Makarewicz 5
I RZ mgr Jakub Wzorek W17
I i mgr Małgorzata Węgrzyn 20
I K mgr Anna Pietras 10
I L mgr Marcin Kwiatek 12
I P mgr Jolanta Stanisławczyk 14
I S mgr Magdalena Mazanek 13
I A mgr Stanisław Gryglewski W1
I G mgr Alicja Rumer 4
I H mgr Joanna Mikulska-Szewczyk W12
II J mgr Kinga Struzik 16
II M mgr Bernadetta Gąsiorek 9
II E mgr Renata Polowiec 21
II F mgr Agata Janusz 22
II I mgr Anna Bukowiec 15
II K dr Agnieszka Wojtoń 1
II L mgr Agnieszka Morawiec 8
II T mgr Katarzyna Stokłosa 2
II PC mgr Maria Duda-Przewrocka czytelnia
II S mgr Konrad Kozłowski W11

Godzina 18:00

Klasa Wychowawca Sala
II G mgr Iwona Wątroba czytelnia
II H mgr Kinga Węgrzyn 15
II A mgr Wieciech Paweł W10
II D mgr Barbara Frasik 11
III J mgr Danuta Mroczek 7
III M mgr Rafał Duda 5
III W mgr Piotr Węgrzyn W11
III Y mgr Sylwia Zajt 4
III E mgr Kamila Lis-Błąkała 10
III F mgr Renata Bednarek 14
III K mgr Anna Nowak 12
III L mgr inż. Marta Grabania W12
III T mgr Barbara Maksylewicz W1
III P mgr Katarzyna Kadula 20
III S mgr Kinga Hudyba 9
III G mgr Justyna Jagielska 2
III H mgr inż. Sebastian Karwasiński W17
IV B mgr Alina Mirek 3
IV E mgr Kinga Mirochna 1
IV i mgr Anna Olesińska 21
IV K mgr inż.Zofia Bednarska 16
IV L mgr Lidia Wołek 22
IV P mgr inż.Marek Pasula 8
IV S mgr Wojciech Pietras 13

 

Klasa Wychowawca Sala Godz.
IV F mgr Małgorzata Świątek W22 18:30
III A mgr Małgorzata Świątek W22 16:30
III D mgr Małgorzata Świątek W22 17:30