Jak powstaje boisko. Do trzech razy sztuka?

 

front

 

Nie drugie, jak podano w jednym z bocheńskich portali, lecz trzecie życie zyskało boisko przy naszej szkole. Jego historia zaczyna się w roku 1973, gdy z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i pod ich kierunkiem uczniowie (!) plantowali teren, przygotowywali podłoże z żużlu i kruszywa, a po wylaniu asfaltu malowali linie. Całe wyposażenie sportowe – bramki, kosze, piłkochwyty zostały wykonane na zajęciach w warsztatach szkolnych. Przy olbrzymim udziale młodzieży szkoły boisko urodziło się po raz pierwszy w czerwcu 1974 r., gdy oddano je do użytku podczas uroczystości nadania szkole imienia S. Staszica. Przez wiele lat dobrze służyło szkole, było bazą i świadkiem wielu imprez i sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły.

Po ponad 30 latach „służby” asfaltowa nawierzchnia uległa degradacji. W 2010 r. po wymianie i zmeliorowaniu podłoża zmniejszono powierzchnię sportową i pokryto ją poliuretanem. Niestety, problemy z wykonawcą, błędy wykonawcze, źle dobrane kruszywo i technologia natryskowa pokrycia poliuretanem tylko na krótko pozwoliły się cieszyć z nowego boiska. Wypadające dziury w nawierzchni spowodowały ograniczenie jego użytkowania, a wiosną 2015 r.  doprowadziły do jego zamknięcia, pozostawiając największą w powiecie szkołę bez odpowiedniego zaplecza sportowego.

Po ogłoszonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy z początkiem bieżącego roku szkolnego rozpoczęto prace. Remont boiska przeprowadziła firma BUD- MAT Lucyna Matyja z Krynicy, która wygrała przetarg  oferując  realizację zadania za 285 098, 45 zł.

W ciągu kilku tygodni dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni, uzupełniono podbudowę z kruszywa i na betonie jamnistym 14X (!) rozpoczęto rozścielanie czerwonej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM. Dodatkowo, w ramach zadania przetargowego zamontowano kolejne dwa kosze do koszykówki, pomalowano linie dla boisk: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, ustawiono piłkochwyty oraz wymieniono część siatki okalającej teren boiska.

Za zaoszczędzone w przetargu środki finansowe (kosztorys inwestorski opiewał na kwotę ponad 300 tys. zł) wykonano dodatkowe roboty  w otoczeniu boiska.

Dokonano pełnej przebudowy trybun z krzesełkami dla ok. 150 widzów, schodów oraz wymieniono niemal całość siatki ogrodzeniowej. Aktualnie trwają prace przy instalacji monitoringu terenu boiska i otoczenia.  

Tym razem znów zaangażowali się w prace pracownicy szkoły i uczniowie. Z ich pomocą i przy pewnym udziale uczniów, którzy pomagali w pracach dodatkowych, zabezpieczono antykorozyjnie i odmalowano ogrodzenie oraz wyremontowano drzwi wejściowe do obiektu sportowego.

Zakres remontu, dobra jakość materiałów i solidne wykonanie robót dają podstawy sądzić, że trzeci żywot boiska potrwa znacznie dłuższy, niż uzyskana gwarancja (5 lat) i na długi czas uczniowie naszej będą mieli odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 317 098,45 zł (bez kosztów monitoringu). Szkoła złożyła wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, by w ramach zawartej wcześniej umowy o dotację zrefundowano prace o wartości ok. 95 tys. zł (95 567, 00 zł).