Lekcja samorządowa w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni

Po raz kolejny „Mechanik” uczestniczył w projekcie „Lekcje samorządowe”, którego celem jest wsparcie szkół w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz walorów, tradycji i historii Regionu.

Jak działa samorząd województwa? Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju Małopolski? To tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkania marszałka Jacka Krupy z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni. W zajęciach wzięło udział około 140 uczniów oraz grono pedagogiczne szkoły.

Podczas spotkania z uczniami gospodarz województwa poinformował między innymi o projektach zrealizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej oraz planowanych w najbliższych latach inwestycjach. Zaznaczył, że Polska jest beneficjentem olbrzymich środków unijnych, a sama Małopolska na lata 2014-2020 dysponuje kwotą 2,9 mld euro. Środki te są kierowane przede wszystkim na wsparcie gospodarcze oparte na wiedzy i innowacji.

Przy okazji spotkania marszałek zachęcał uczniów szkoły, aby brali udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego przez województwo małopolskie. - To jedyny projekt w Polsce, który łączy edukację w szkołach średnich z zajęciami na uczelniach wyższych. Dzięki uczestnictwu w tym programie uczeń ma możliwość wybrania najbardziej odpowiedniej dla siebie oferty studiów – przekonywał marszałek Krupa.

W spotkaniu wziął udział także starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.