Obowiązkowe szkolenia dla uczniów klas drugich

"Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna"

W dniach 02.06.2016-13.03.2016 odbędą się obowiązkowe zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich klas drugich. Szkolenie jest częścią programu pn. „Uczymy się ratować życie- pierwsza pomoc przedmedyczna”. Szkolenia w w/w dniach będą realizowane w godzinach 9:00-15:00. W dniu szkolenia klasy nie mają zajęć lekcyjnych.

Szczegółowy harmonogram szkoleń:

DZIEŃ KLASA GODZINA SALA
02.06.2016 2J 9:00-15:00 4
02.06.2016 2Y 9:00-15:00 5
03.06.2016 2M 9:00-15:00 4
03.06.2016 2W 9:00-15:00 5
06.06.2016 2E 9:00-15:00 4
06.06.2016 2F 9:00-15:00 5
07.06.2016 2K 9:00-15:00 4
07.06.2016 2L 9:00-15:00 5
08.06.2016 2T 9:00-15:00 4
08.06.2016 2S 9:00-15:00 5
09.06.2016 2P 9:00-15:00 4
09.06.2016 2A 9:00-15:00 5
10.06.2016 2G 9:00-15:00 4
10.06.2016 2D 9:00-15:00 5
13.06.2016 2H 9:00-15:00 4