Drodzy uczniowie i nauczyciele

zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty darmowych e-podręczników

Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Kuratorium Oświaty w Krakowie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z bogatą ofertą podręczników szkolnych w formie elektronicznej dopuszczonych do użytku szkolnego. Wszystkie e-podręczniki zostały przygotowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, i są dostępne na stronie www.epodreczniki.pl.

Oprócz wspomnianych podręczników znajdują się tam materiały dodatkowe, atrakcyjne dla uczniów pomoce naukowe zawierające materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną i pozwalają na samodzielną pracę w domu.

podreczniki

Ciekawy sposób prezentowanych treści wraz z bogatą bazą materiałów dodatkowych powinien zainteresować każdego ucznia. Aby korzystać z tych podręczników należy wejść na stronę www.epodreczniki.pl następnie na stronie głównej wybrać z menu -> EDUKACJA PONADGIMNAZJALNA, wówczas pojawi się podstrona z dostępnymi podręcznikami dla poszczególnych klas. Po kliknięciu na obraz przedstawiający okładkę danego podręcznika przenosimy się na spis treści, w którym każda pozycja jest linkiem do strony zawierającej treści związane z danym tematem lekcji. Każda lekcja zawiera szereg dodatkowych informacji oraz opis źródeł z których one pochodzą. Dostępne są przyciski “wstecz” oraz “dalej”, które ułatwiają przemieszczanie się pomiędzy informacjami z danego tematu.

Oto przykładowe zrzuty ekranowe z wybranych podręczników:

lekcja

lekcja2

lekcja3

lekcja4

lekcja5

lekcja6