INFORMACJA O STARYM EGZAMINIE ZAWODOWYM

 

Do 20 grudnia 2015r. należy składać w sekretariacie deklaracje przystąpienia do egzaminu  w czerwcu 2016 r. od absolwentów szkół zdających „stary” egzamin, którzy chcą ponownie do niego przystąpić.