Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy składać w siedzibie szkoły w dniach 25 czerwca-14 lipca w godzinach 8.00-15.00.