Nagrody w konkursie „Z ABJ ku przyszłości” rok szkolny 2020/2021

Lp. Nazwisko i imię Klasa
 1.

Robaczyński Mateusz

Najlepszy absolwent szkoły Primus Inter Pares

3MY
 2.

Gawrońska Klaudia

Najlepsza absolwentka technikum

Primus Inter Pares

4K
 3.

Cabaj Jakub

Najlepszy technik elektryk

3E
 4.

Surma Katarzyna

Najlepszy technik informatyk

2Fg
 5. Bieniaś Igor 1E
 6. Kargól Piotr 2E
 7. Płaczek Inga 2Eg
 8. Kącki Mateusz 3E
 9. Paciorek Rafał 4E
 10. Janiczek Maciej 1i
 11. Zięba Bartosz 2Tz
 12. Czyż Bartosz 2ig
 13. Czesak Aleksander 3F
 14. Jędryczka Oliwia 4F