Obraz1

Miło jest mi poinformować, że w dniach 26.04.2021 – 10.06.2021 realizowałam projekt eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości", który odbył się w formie online – Teams. W projekcie wzięli nauczyciele i uczniowie z 16 szkół z Polski, w tym Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.

          Nasza grupa liczył dwie osoby: mgr Alina Czech ucząca języka niemieckiego uczeń z klasy 2ig Jakub Możdżeń.

          Projekt miał na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji medialnej, wiarygodności, informacji, form i sposobów weryfikacji wiadomości. Podczas realizacji projektu poznaliśmy pojęcia związane z manipulacją przekazem, techniki wprowadzające odbiorcę w błąd.

Celem nadrzędnym projektu było uwrażliwienie użytkowników internetu na pojęcia fake news, manipulacja i dezinformacja medialna.

          Hasła fake news, clickbait, bańka informacyjna, fact-chcecking, deepfake, phishing, fabryka trolli, postprawda, likejacking, żebrolajki i oversharing - czyli poruszanie się w gąszczu dezinformacji, podnoszenie świadomości odbioru treści w mediach.

          Punktem wyjścia dla projektu eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości" była projekcja filmu Social Dilemma, a następnie dyskusja na jego temat w grupie szkolnej i międzyszkolnej na platformie Teams.

         

          Korzystając z dobrodziejstw Padletu nauczyciele i uczniowie z wcześniej wspomnianych szkół dyskutowali nad celowością tworzenia fake news oraz konsekwencjami ich publikacji.

Uczniowie tworzyli krzyżówki z definicjami pojęć związanych z dezinformacją.

          Nasza szkolna grupa

* wyszukiwała definicje pojęć związanych z dezinformacją: fact-chcecking, likejacking, żebrolajki i oversharing oraz przykłady zjawisk związanych z tymi pojęciami,

* opracowała broszurę w języku polskim jak również broszurę w języku niemieckim,

w których objaśniała wyżej wymienione hasła związane z fałszywymi wiadomościami,

* opracowała quizy na Kahoot,

* tworzyli

          Uczniowie projektowali logo do projektu "Wy(MYŚL)one wiadomości" i uczestniczyli w konkursie na najlepsze logo dla tego projektu. Zwycięskie logo prezentuję nad tekstem.

          Uczestnicy projektu tworzyli fałszywe informacje dotyczące wydarzeń w dzie- dzinie sport, kultura i sztuka, wydarzenia społeczne, edukacja.

          W trakcie realizacji projektu odbyły się spotkania online, dyskusje i spotkania na żywo w trakcie, których w pracy zespołowej rozpoznawali elementy fałszywe w poszczególnych fake news wydarzeń, zweryfikowali wiadomości, przedstawili prawdziwe informacje i opublikowali prawdziwe informacje. Została przeprowadzona dyskusja dotycząca sposobów wyszukiwania błędnych informacji i przydatności poszczególnych narzędzi do sprawdzania informacji.

          Każda ze szkół uczestnicząca w projekcie eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości" zaprojektowała stronę internetową swojej szkoły wraz z wypracowanymi materiałami, które zostały zaprezentowane na TwinSpace i Padlet.

koordynatorka projektu – mgr Alina Czech