Wykład online dr Dariusza  Gorajczyka

Walczyli o Polskę, gdy świat o Niej zapomniał.                                                                                                          

Ginęli z bronią w ręku, gdy inni przestali się bić.                                                                                                        

W lasach śpiewali o wolności pieśń, gdy czarna owiała ich mgła.                                                                              

Łapano ich w sidła jak dzikie zwierzęta, a oni wciąż marzyli o wolności.

1 marca 2021 r. w ZS Nr 1 miał miejsce wykład on-line dr Dariusza Gorajczyka - historyka, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pt. „Epopeja Żołnierzy Wyklętych”

To była nietypowa lekcja historii Polski. Zasłuchaliśmy się w opowieść o losach Polaków – patriotów o niezłomnej postawie. Żyli prawem wilka, tworzyli antykomunistyczny ruch partyzancki, stawiali opór sowietyzacji   polskiego narodu. Dzielnie   walczyli   ze   służbami bezpieczeństwa ZSRR. Byli zrzeszeni głównie w organizacjach takich jak   np.   „Wolność   i   Niezawisłość”,   Narodowe Siły Zbrojne   czy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.   Najbardziej   znani   i zasłużeni żołnierze niezłomni to m. in. Zygmunt Szendzielarz (pseud. Łupaszka), Józef Kuraś (pseud. Ogień), Marian Bernaciak (pseud. Orlik), Henryk Flame (pseud. Bartek). Tworzyli grupy zbrojne i stoczyli wiele walk oraz przeprowadzili wiele akcji. Do największej zwycięskiej bitwy antykomunistycznej z NKWD – UB doszło   24 maja 1945 roku   w Lesie Stockim. Żołnierze ginęli za wiarę i ojczyznę, z determinacją wołali, że nie akceptują siłą narzuconej im władzy, że chcą prawdziwie żyć   w niezależnym kraju.

Walczyli, abyśmy mogli teraz żyć w wolnej Polsce. Cieszymy się, że mogliśmy dowiedzieć się więcej o ludziach, którym zawdzięczamy to, że żyjemy w niepodległym kraju. Cześć ich pamięci.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 mgr Anna Wojnicka