WIRTUALNY BIZNES W BOCHEŃSKIM MECHANIKU

indeks

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni przystępuje do realizacji zadania pt. „Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Tarnowskiego”. Projekt wybrany został przez mieszkańców w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Branżowe Symulacje Biznesowe Revas to platforma online, gdzie uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną, usługową lub handlową w jednej z wybranych branż. Podejmują realistyczne decyzje biznesowe, otrzymując regularnie ich wyniki. Co ważne, uczniowie konkurują ze sobą na jednym rynku.

Prowadzenie biznesu, choć wydawać by się mogło, że jedynie w wirtualnej formie, daje uczniom możliwość nabywania realnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Podejmując decyzje w symulacji uczniowie w praktyczny sposób poznają pojęcia ekonomiczne, a także kształtują umiejętności oraz kompetencje w zakresie m.in.:

  1. Inicjatywność i przedsiębiorczość - planowanie i wcielanie w życie strategii biznesowych, rozpoznawanie szans biznesowych, ocena i podejmowanie ryzyka, a także ocena własnych mocnych i słabych stron w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej często pomagająca uczniowi odpowiedzieć na pytanie czy ma predyspozycje do prowadzenia swojej firmy.
  2. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji – analizując wyniki swoje oraz konkurencyjnych firm, uczniowie uczą się analizy danych i wyciągania na ich podstawie wniosków.
  3. Umiejętność rozwiązywania problemów – uczniowie muszą na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy dotyczące m.in. utraconej sprzedaży, spadającego zadowolenia pracowników lub klientów, spadającej liczby klientów, reagować na działania konkurencji.
  4. Umiejętność pracy zespołowej – dzięki pracy w grupie uczniowie muszą nieustannie ze sobą współpracować, komunikować swoje opinie, negocjować decyzje, dzielić się obowiązkami.
  5. Umiejętność myślenia matematycznego – wykorzystanie umiejętności matematycznych do rozwiązywania problemów biznesowych np. obliczenia wymaganej liczby stanowisk, zapotrzebowania na surowce, przychodów i kosztów.

Już prawie 100 szkół w Polsce zdecydowało się na wykorzystanie Branżowych Symulacji Biznesowych na swoich lekcjach. Ich doświadczenia pokazują, że nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia TIK to dobry sposób na uatrakcyjnienie i upraktycznienie lekcji.