lekcjaenter

Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni uczestnikami projektu „Lekcja: Enter”

"Lekcja: Enter to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas
 bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiadują się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

♦♦♦

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

 Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
 Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN

Stwórzmy razem świat nowej edukacji!