Wyniki głosowania w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i zatwierdzenia zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
Liczba oddanych głosów: 499 (stan na koniec głosowania: 29.10.2020, godzina 23:59)

Wyniki głosowania:
Olga Bukowiec klasa 2Jg -13% (65 głosów)
Paweł Cabała klasa 2Psg - 6,2% - (31 głosów)
Beniamin Czajkowski klasa 1MY - 7,4% (37 głosów)
Sebastian Sławęta klasa 2MYg - 19,6% (98 głosów)
Marcin Skowronek klasa 3E - 31,1% (155 głosów)
Wiktoria Wałkowska klasa 2J - 4,2% (21 głosów)
Oliwia Wańtrych klasa 1K - 3,4% (17 głosów)
Zuzanna Zawadzka klasa 2J - 14,9% (75 głosów)

W związku z powyższym nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wybrany Marcin Skowronek z kasy 3E.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku głosowania zostały również zatwierdzone zmiany w Regulaminie Samorządu Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni (stosunek głosów 86% tak, 14% nie).